Αρχείο EU.ALAV - Αρχείο Αλαβάνου, Αλέξανδρου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- EU.ALAV

Τίτλος

Αρχείο Αλαβάνου, Αλέξανδρου

Ημερομηνία(ες)

 • 1981-2004 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

11,80 γραμμικά μέτρα [173 φάκελοι γραπτών τεκμηρίων (1740 υποφάκελοι, 914 τεκμήρια), 23 φάκελοι φωτογραφιών, 28 βιντεοταινίες, 5 κασέτες μαγνητοφώνου]

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1950 -)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Αλέκος Αλαβάνος είναι Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρόεδρος του ΣυΡιζΑ, του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας, από το Δεκέμβριο του 2004 έως το Φεβρουάριο του 2008.

Ο Αλ. Αλαβάνος κατάγεται από την Τήνο. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950 και ανήκει σε οικογένεια με πολιτική παράδοση. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου της Αθήνας. Υπήρξε μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ και αναπληρωματικό μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Από την ίδρυση του ενιαίου Συνασπισμού είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Στο 4ο Συνέδριο του Συνασπισμού της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας εκλέχτηκε Πρόεδρος (Δεκέμβρης 2004). Τη θέση αυτή διατήρησε μέχρι την παραίτησή του, τον Φεβρουάριο του 2008.

Από το 1981 που η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι το 2004 υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως ευρωβουλευτής έχει διατελέσει Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Coalition of the Left in the European Parliament. Στη διάρκεια της θητείας του στο Ευρωκοινοβούλιο, το 1992, ίδρυσε μαζί με τον ευρωβουλευτές Π. Αυγερινό από το ΠΑΣΟΚ και τον Π. Λαμπρία από τη ΝΔ το "Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης" με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους λαούς της υπό διάλυση Γιουγκοσλαβίας.

Μετά το τέλος της πέμπτης συνεχόμενης θητείας του στο Ευρωκοινοβούλιο (1981-2004), ο Αλ. Αλαβάνος εξελέγη στις 7 Μαρτίου 2004 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, βουλευτής της Β' εκλογικής περιφέρειας Αθηνών. Στις βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 εξελέγη βουλευτής Ηρακλείου του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το αρχείο δωρήθηκε στα Α.Σ.Κ.Ι . από τον Αλ. Αλαβάνο στις 20 Μαϊου 2005.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ο Αλ. Αλαβάνος είναι ο έλληνας ευρωβουλευτής με την πλέον μακροχρόνια παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το αρχείο καλύπτει πρακτικά τη χρονική περίοδο 25 ετών και περιλαμβάνει τεκμήρια και των πέντε συνεχόμενων κοινοβουλευτικών περιόδων (1981-1984, 1984-1989, 1989-1994, 1994-1999, 1999-2004). Ωστόσο οι πυκνότητες των τεκμηρίων για τα χρόνια 1981-1991 κατά τα οποία ο Αλ. Αλαβάνος διετέλεσε ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ( 1981-1989) είναι μάλλον υποβαθμισμένες σε σχέση με τις πρόσφατες θητείες του ως ευρωβουλευτή του Συνασπισμού (1992-2004).

Πρόκειται για αρχείο με ικανοποιητική πληρότητα, το οποίο εξασφαλίζει, χωρίς ανακολουθίες, τη χρονική συνέχεια ενώ καταγράφει μια πλήρως αντιπροσωπευτική εικόνα των δραστηριοτήτων του ευρωβουλευτή τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στην ελληνική πολιτική και κοινωνική σκηνή με την ιδιότητά του ως ευρωβουλευτή.

Στο αρχείο αποτυπώνονται ιδιαίτερα οι έντονες πολιτιστικές του παρεμβάσεις μέσα από τη διοργάνωση εκθέσεων στους χώρους του Ευρωκοινοβουλίου με στόχο την ανάδειξη κοινωνικών ομάδων αλλά και πτυχών του ελληνικού πολιτισμού αλλά και η μακροχρόνια προσπάθειά του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.

Το αρχείο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, παραδόθηκε οργανωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες χρήσης του παραγωγού του.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Διατηρήθηκε το σύνολο του αρχειακού υλικού που παραδόθηκε στα Α.Σ.Κ.Ι.

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Διατηρήθηκε η αρχική τάξη του αρχείου και ταξινομήθηκε, αρχικά σε οκτώ σειρές και εσωτερικά, όπου αυτό κρίθηκε σκόπιμο, σε υποσειρές με βάση θεματολογικά και χρονολογικά κριτήρια. Αναλυτικότερα, προέκυψαν οι ακόλουθες σειρές:

 1. Ε Κοινοβουλευτική δραστηριότητα (σειρά) 1989-2004

Ε001 Γραπτές-προφορικές ερωτήσεις (με/χωρίς απάντηση), (υποσειρά)

Ε002 Συγκεντρωτικοί πίνακες ερωτήσεων-απαντήσεων (υποσειρά)

Ε003 Ψηφίσματα (Χρονολογική Κατάταξη), (υποσειρά) 1991-2000

Ε003.1Ψηφίσματα (Θεματική κατάταξη), (υποσειρά) 1991-2004

Ε004 Τροπολογίες (υποσειρά) 1990-2004

Ε005 Εκθέσεις (Θεματική κατάταξη), (υποσειρά)

Ε006 Λοιπή κοινοβουλευτική δραστηριότητα (υποσειρά)

Ε007Πολιτιστική δραστηριότητα (υποσειρά)

 1. C Εισερχόμενη - εξερχόμενη αλληλογραφία (σειρά) 1991-2003

 2. I Πολιτική Επικοινωνία (σειρά) 1981-2004

Ι001Συνεντεύξεις και δηλώσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο (υποσειρά) 1981-2004

Ι002 Δελτία τύπου (υποσειρά) 1991-2004

 1. P Πολιτική δραστηριότητα (σειρά) 1982-2004

Ρ001Εσωκομματική δραστηριότητα (υποσειρά) 1982-2004

Ρ002Προεκλογικές Εκστρατείες (υποσειρά) 1994, 1998-2000

Ρ003Ανεξάρτητες Αρχές - Σώματα Επιθεωρητών (υποσειρά)

 1. Α Εφημερίδα, «Η ΑΥΓΗ» 1989-1997

 2. L. Συλλογές (σειρά) 1989-1999

L001 Περιοδικός Τύπος, (υποσειρά) ?????

L002 Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (υποσειρά)

L003 Αποκόμματα Τύπου, (υποσειρά) 1989-1999

 1. AU Οπτικοακουστικό αρχείο (σειρά) 1989-2004

AU001 Φωτογραφικά τεκμήρια (υποσειρά) 1989-2004

AU002 Οπτικοακουστικό υλικό (υποσειρά) 1989-2004

 1. AR Άρθρα και δημοσιεύματα (σειρά) 1993-2000

AR001 Βιβλία (υποσειρά) 1993-2000

AR002 Φυλλάδια (υποσειρά) 1994-1998

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη πρόσβαση με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα )

Όροι αναπαραγωγής

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

Δεν υπάρχουν αξιώσεις πνευματικών δικαιωμάτων από τον δωρητή.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

 • Αγγλικά
 • Γερμανικά
 • Ελληνικά
 • Ιταλικά
 • Ολλανδικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνική (κυρίως), αγγλική, ιταλική, γερμανική, ολλανδική (περιορισμένος αριθμός τεκμηρίων)

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτικό ευρετήριο του αρχείου σε επίπεδο σειράς, υποσειράς, φακέλου και τεκμηρίου (διατίθεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Ορισμένες κατηγορίες πρωτότυπων τεκμηρίων είναι δυνατόν να βρίσκονται στα αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κόμματος του Συνασπισμού

Εντοπισμός των αντιγράφων

Ψηφιακή αναπαραγωγή του αρχείου και μικροφίλμ

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Αρχείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Αρχείο του Κόμματος του Συνασπισμού
Αρχείο του ευρωβουλευτή Μιχάλη Παπαγιαννάκη

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Η περιγραφή του αρχείου έγινε στο πλαίσιο του Προγράμματος Χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από πρόταση που υποβλήθηκε από τα ΑΣΚΙ, στο πλαίσιο της δράσης «για την επεξεργασία του αρχειακού υλικού που οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκεντρώνουν κατά την άσκηση της εντολής τους και που το προσφέρουν υπό τη μορφή δωρεάς ή κληροδοτήματος». [Κονδύλιο του προϋπολογισμού: 3222-02 της Ενότητας Ι-Κοινοβούλιο από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Δαπάνες για το υλικό των αρχείων).

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Για την περιγραφή του αρχείου χρησιμοποιήθηκε το ISAD (G)/ΔΙΠΑΠ (Γ), Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), αναθεωρημένη έκδοση 2000, όπως μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα από την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (2002)

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης