Αρχείο 0080b - Μυλωνάς, Αλέξανδρος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0080b

Τίτλος

Μυλωνάς, Αλέξανδρος

Ημερομηνία(ες)

  • 1917-1952 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

10 κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1881 - 1967)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο πολιτικός, οικονοµολόγος και συγγραφέας Αλέξανδρος Μυλωνάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1881. Σπούδασε νοµικά και οικονοµικά στα Πανεπιστήµια Αθηνών και Βερολίνου και χρηµάτισε Γενικός Γραµµατέας των Υπουργείων Οικονοµικών και Γεωργίας την περίοδο 1912-1919. Υπήρξε µέλος της Κοινωνιολογικής Εταιρείας και πολιτεύθηκε µε το Κόµµα των Φιλελευθέρων. Εξελέγη βουλευτής Αθηνών και Ιωαννίνων την περίοδο 1923-1928 και διετέλεσε, την ίδια περίοδο τέσσερις φορές Υπουργός Γεωργίας και Υφυπουργός Οικονοµικών ενώ το 1929 υπήρξε ο ιδρυτής του Αγροτικού Κόµµατος. Στην συνέχεια επανεκλέχθηκε βουλευτής Ιωαννίνων στις διαδοχικές εκλογικές αναµετρήσεις ως την δικτατορία του Μεταξά. Το 1938 εκτοπίστηκε στην Ικαρία και στις αρχές του 1944 διέφυγε στην Μέση Ανατολή. Συµµετείχε στην διάσκεψη του Λιβάνου και ανέλαβε το Υπουργείο Ναυτικών στην εξόριστη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Διετέλεσε Υπουργός Οικονοµικών στην Κυβέρνηση Πλαστήρα το 1945 και το 1950 αποσύρθηκε από την πολιτική. Την περίοδο 1951-1953 χρηµάτισε διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. Έγραψε µεγάλο αριθµό έργων, µονογραφιών και άρθρων πολιτικού, νοµικού, οικονοµικού και αγροτικού περιεχοµένου.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Κάκιας Μυλωνά, 9/2000

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  • Τεκµήρια από τις συνεδριάσεις της Βουλής και της Γερουσίας, οµιλίες του Αλ. Μυλωνά στο κοινοβούλιο, αποκόµµατα ηµερήσιου τύπου για τη δραστηριότητά του στα Υπουργεία Γεωργίας και Οικονοµικών (1923-1927)
  • ΦΕΚ της περιόδου 1917-1931 για το αγροτικό ζήτηµα
  • Τεκµήρια από την κοινοβουλευτική παρουσία του Αλέξανδρου Μυλωνά στην ηγεσία του Αγροτικού Κόµµατος (1929-1936)
  • Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος: καταστατικό, αλληλογραφία κ.ά. (1929, 1938, 1952)
  • Στοιχεία για την βουλγαρική Κατοχή στην Μακεδονία και την Θράκη (1941-1944)
  • Καταστατικά, φυλλάδια, προγράµµατα πολιτικών κοµµάτων (1934-1936, 1941- 1949): Αγροτικό Δηµοκρατικό Κόµµα, Δηµοκρατική Σοσιαλιστική Ένωσις, Σοσιαλιστικόν Κόµµα, Αγροτικό Κόµµα της Ελλάδος, Κοινωνική Ριζοσπαστική Ένωσις, Δηµοκρατικόν Προοδευτικόν Κόµµα, Κόµµα Εργασίας
  • Έγγραφα πολιτικών κοµµάτων, αλληλογραφία, συµφωνίες, πρακτικά συνεργασιών, εκθέσεις, υποµνήµατα, χειρόγραφες σηµειώσεις και αλληλογραφία του Αλ. Μυλωνά, σχετικά µε την πολιτική και οικονοµική κατάσταση της χώρας την περίοδο (1942-1945)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Ευρετήριο σε επίπεδο περιγραφής φακέλου

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σημείωση δημοσίευσης

Ιωάννα Παπαθανασίου, Αρχειο Μυλωνά, περ. Αρχειοτάξιο, τ. 3 (5/2001), σσ. 156-157

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες