Αρχείο ΑΜΚ - Αρχείο Μιχαήλ Κουλούρα

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ΑΜΚ

Τίτλος

Αρχείο Μιχαήλ Κουλούρα

Ημερομηνία(ες)

  • 1945 - 1947 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 υποφάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1918 - 1969)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Στον Μιχαήλ Κουλούρα, νομικό σύμβουλο της Σχολής Βελλάς, παραδόθηκαν προς φύλαξη τα έγγραφα της αρχειακής αυτής ενότητας από τον καθηγητή της Σχολής Γεώργιο Στεφάνου κατά τη διάρκεια ανακαίνισης της Σχολής. Ο αδελφός του Μιχαήλ Κουλούρα (1918-1969) Παύλος παραχώρησε τα έγγραφα αυτά στο Ίδρυμα πολλά χρόνια μετά το θάνατο του αδελφού του.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αιτήματα - ευχές - επιστολές αξιωματούχων, πολιτών, αναξιοπαθούντων προς Σπυρίδωνα Βλάχο, σημειωματάριο με χειρόγραφες σημειώσεις αγορών, χειρόγραφη πραγματεία "Περί των Αγίων Εικόνων", έντυπος λίβελλος της Ο.Χ.Ο. "Μαράν-Αθά" κατά του αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση: Το Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών: κατάλογος ταξινομημένου αρχειακού υλικού/Μαγκαφά, Π. Κ., Παπαδόπουλου, Β. Γ. , Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών-Τμήμα Εκδόσεων Ιστορικής και Πολιτικής Επιστήμης, Ιωάννινα, 2005

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες