Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ
  • ΙΑ/ΕΤΕ

Τύπος

  • Αρχείο Τράπεζας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Μέγαρο Διομήδη 3ης Σεπτεμβρίου 146

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

112 51

Τηλέφωνο

210 8807804

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ δημιουργήθηκε για τη διάσωση και προβολή του ιστορικής σημασίας αρχειακού υλικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, για το οποίο η Τράπεζα επέδειξε ιδιαίτερη φροντίδα ήδη από την ίδρυσή της. Έτσι σήμερα διαθέτει ένα πλήρες ιστορικό αρχείο τα χρονικά όρια του οποίου ταυτίζονται σχεδόν με την ύπαρξη του νεοελληνικού κράτους.​ Η σημασία του αρχειακού αυτού υλικού έγκειται στον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε και εξακολουθεί να διαδραματίζει στην οικονομία του τόπου η Εθνική Τράπεζα, το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας. Στα αρχεία της ΕΤΕ έχει αποτυπωθεί το σύνολο της οικονομικής ιστορίας του νεότερου ελληνικού κράτους αλλά και σημαντικές πτυχές της πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής μας ιστορίας. Το Ιστορικό Αρχείο επιτρέπει την πρόσβαση στα αρχεία του, που σήμερα καλύπτουν την περίοδο από το 1841 μέχρι το 1966, καθώς και σε πρωτότυπα ή αντίγραφα αρχείων άλλων φορέων και προσωπικοτήτων που έχουν περιέλθει στην κυριότητά του. Από το 2002 έχει επίσης αναλάβει τη διαχείριση και παρουσίαση στο κοινό των συλλογών της Εθνικής Τράπεζας πλην της καλλιτεχνικής συλλογής.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Το Μέγαρο Διομήδη

Το κτήριο της Εθνικής Τράπεζας επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 146 είναι το πρώτο κτήριο που οικοδομήθηκε με σκοπό να στεγάσει αρχεία.

Η κατασκευή του κτηρίου της 3ης Σεπτεμβρίου 146 ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1923, επί διοικήσεως Αλεξάνδρου Ν. Διομήδη, και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1926. Την ευθύνη του σχεδιασμού και την εποπτεία της κατασκευής είχε το Τεχνικό Τμήμα της Εθνικής Τράπεζας. Ο αρχιτέκτονας της Τράπεζας Νικόλαος Ζουμπουλίδης εκπόνησε τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Είχε επίσης την επίβλεψη της κατασκευής από κοινού με τον μηχανικό της Τράπεζας Αριστείδη Μπαλάνο.

Η διαρρύθμιση των χώρων ανταποκρινόταν στη σκοπούμενη χρήση του ως αρχειοστασίου, χώρων δηλαδή φύλαξης και όχι εργασίας. Τον σκοπό αυτό επιτέλεσε το κτήριο επί 75 χρόνια, από το 1926 μέχρι το 2000.

Τον Νοέμβριο του 1999, η Διοίκηση της Τράπεζας ενέκρινε τη μεταστέγαση του ιστορικού Αρχείου στο κτήριο της 3ης Σεπτεμβρίου 146 και οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Τράπεζας εκπόνησαν τις αναγκαίες μελέτες ώστε το κτήριο να ανακαινισθεί και να αποκτήσει την κατάλληλη υποδομή και διαρρύθμιση, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου ιστορικού αρχείου, όσον αφορά τόσο τους χώρους υποδοχής του κοινού και εργασίας των υπαλλήλων όσο και τους χώρους φύλαξης και επεξεργασίας του αρχειακού υλικού.

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Υποδοχή και εργασία στην αίθουσα ερευνητών:
Δευτέρα-Παρασκευή (τις εργάσιμες ημέρες) 09:00-14:00

Παράδοση πρωτότυπου αρχειακού υλικού:
Δευτέρα-Παρασκευή (τις εργάσιμες ημέρες) 09:00-12:30

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από την ιστοσελίδα του Φορέα: https://ha.nbg.gr/el (τελευταία επίσκεψη: 13/02/2020) και το έντυπο "Οδηγός πρόσβασης στο Ιστορικό Αρχείο" / Ιστορικό Αρχείο ΕΤΕ, Αθήνα 2008.

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Μέγαρο Διομήδη
3ης Σεπτεμβρίου 146
Αθήνα, Αττική 112 51