Αρχείο PEN 165 - Πεντζίκης, Νίκος Γαβριήλ

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR_LA PEN 165

Τίτλος

Πεντζίκης, Νίκος Γαβριήλ

Ημερομηνία(ες)

  • χ.χ. (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Τέσσερις (4) αρχειακοί φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1908. Από το 1926 έως το 1930 σπούδασε φαρμακευτική στο Στρασβούργο. Με την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη εργάστηκε ως φαρμακοποιός (1930-1955) και ιατρικός επισκέπτης (1955-1968). Υπήρξε βασικός συνεργάτης του περιοδικού Κοχλίας, καθώς και των περιοδικών Το 3ο μάτι, Μορφές και Διαγώνιος. Εκτός από λογοτεχνικό έχει και πλούσιο εικαστικό έργο. Πέθανε τον Ιανουάριο του 1993.

Έργα του Ανδρέας Δημακούδης (1935), Ο πεθαμένος και η ανάσταση (1944), Εικόνες (ποιήματα, 1944), Πραγματογνωσία (1950), Ανακομιδή (ποιήματα, 1961), Αρχιτεκτονική της σκόρπιας ζωής (1963), Το μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης (1966), Μητέρα Θεσσαλονίκη (1970), Συνοδεία (1971), Πόλεως και νομού Δράμας παραμυθία (1986), κ.ά.

Πηγή: Γιώργος Αράγης (παρουσίαση – ανθολόγηση), «Νίκος-Γαβριήλ Πεντζίκης», Η μεσοπολεμική πεζογραφία. Από τον πρώτο ώς τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1939), τ. Ζ΄, Αθήνα, Σοκόλης 1993, σ. 46-115.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Άγνωστο

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά (με τη μεσολάβηση του Γ. Π. Σαββίδη)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Δακτυλόγραφο του μυθιστορήματος Οι ώρες της κυρίας Έρσης και δύο (2) δακτυλόγραφα διηγήματα. Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Διατηρήθηκε η αρχική ταξινόμηση. Θεματική, ειδολογική

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ύστερα από έγγραφη άδεια του Τομέα ΜΝΕΣ (Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.).

Όροι αναπαραγωγής

Όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Αρχείου.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνική

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Διατίθεναι αναλυτική περιγραφή σε επίπεδο φακέλου ή / και τεκμηρίου:

Ηλεκτρονικά: http://www-old.lit.auth.gr/index.php?page=30000

Έντυπο: Δημοπούλου, Κική (επιμ.), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Αναλυτικός κατάλογος, Παράρτημα της επιστημονικής επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Φιλολογίας, Θεσσαλονίκη 2007

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Αρχείο Ν. Γ. Πεντζίκη στην κατοχή του γιου του Γαβριήλ Πεντζίκη.

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες