Αρχείο - Αρχείο Πρεσβείας Τρίπολης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Πρεσβείας Τρίπολης

Ημερομηνία(ες)

  • 1858 - 1972 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

55 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αλληλογραφία, ναυτικά φυλλάδια, δικαστικά - ανακρίσεις για φόνο, απαγόρευση εισαγωγής βοών από Τουρκία λόγω τύφου, οδηγίες περί χολέρας (1873), αιτήσεις Ελλήνων για διεκπεραίωση υποθέσεων, πολιτικά και εμπορικά θέματα, απογραφές Ελλήνων υπηκόων, συμβολαιογραφικές πράξεις, Ολυμπιακοί Αγώνες (1896), στρατιωτικά θέματα, θέματα ναυτικά - σπογγαλιεία, διάφορα τηλεγραφήματα, κληρονομικά, παλαιά έγγραφα στα οθωμανικά (1880-1899), δημόσιες τελετές, εκδηλώσεις Ελλήνων, τελετές εορτές Οθωμανών, τιμές προϊόντων, πιστοποιητικά - άδειες παραμονής - ιθαγένεια, πιστοποιητικά γάμου - διαζύγια, εκπαιδευτικά θέματα, οικονομικά θέματα, απογραφές περιουσιακών στοιχείων, παράσημα - διορισμοί, αλληλογραφία με τουρκικές αρχές, ιθαγένειες - διακινητήρια, διαθήκες, ελληνική κοινότητα, συλλήψεις - απελάσεις - ανακρίσεις, εκκλησιαστικά θέματα, ίδρυση Καποδιστριακού πανεπιστημίου, υποθέσεις με αστυνομία, έρανοι - φιλανθρωπίες, περιουσιακά, εμπορικά (σπογγαλιεία - καπνός), δημόσια υγεία, θάνατοι Ελλήνων - κληρονομιές, αγαθοεργίες - έρανοι, διαβατήρια - διαμονητήρια, στρατεύσιμοι, λιποτάκτες, στατιστικά, Έλληνες Λιβύης, κοινότητα Βεγγάζης, πρόσκοποι - οδηγοί Τρίπολης, παλαιά διαβατήρια.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από την ιστοσελίδα του Φορέα: http://arxeio.mfa.gr/portal/mfa_search.jsp?locale=el [τελευταία επίσκεψη: 02/10/2020]

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες