Πλατής, Νικόλαος

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Φυσικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Πλατής, Νικόλαος

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

1870-1953

Ιστορικό/Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Γ.Πλατής γεννήθηκε στο χωριό Αγά του Νομού Φθιώτιδος την 1η Ιανουαρίου 1870.
Το 1891 κατατάσσεται στην Χωροφυλακή. Αφού υπηρέτησε ως χωροφύλακας και αρχιφύλακας των δασών Μεγαρίδος, Πειραιώς-Αττικής, Βάλτου, Ακαρνανίας και Τρικάλων, αποσπάται το 1905 στο Δασαρχείο Αττικής. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους προάγεται σε ανθυπομοίραρχο και επανέρχεται στη Μοιραρχία Τρικάλων ως γραμματέας. Τα έτη 1906 και 1908 διορίζεται διοικητής στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Φαρσάλων και υποδιευθυντής στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Καρδίτσας αντίστοιχα. Τον Ιανουάριο του 1910 προάγεται σε υπομοίραρχο. Τον Σεπτέμβριο του 1913 προάγεται σε μοίραρχο ΙΙ και τον Απρίλιο του ίδιου έτους σε μοίραρχο Ι.
Τον Απρίλιο του 1916 διορίζεται διευθυντής στην Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας και τον Ιούνιο του 1916 Διευθυντής στην Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης. Τον Αύγουστο του 1916 συμμετέχει στο κίνημα Εθνικής Αμύνης. Τον Ιανουάριο του 1917 προάγεται σε ταγματάρχη και τον Ιούνιο του ίδιου έτους αναπληρώνει προσωρινά τον συνταγματάρχη Εμ. Ζυμβρακάκη στην Ανώτερη Διοίκηση Χωροφυλακής Μακεδονίας και στο Αρχηγείο Δημοσίας Ασφαλείας. Τον Δεκέμβριο του 1918 προάγεται σε αντισυνταγματάρχη. Τον Ιούνιο του 1921 τίθεται σε διαθεσιμότητα και ανακαλείται στην ενεργό υπηρεσία τον Οκτώβρη του 1922. Τον Αύγουστο του 1927 τοποθετείται στο Αρχηγείο Χωροφυλακής Αθηνών ως γενικός επιθεωρητής.
Κατά την διάρκεια της υπηρεσιακής του δραστηριότητας δέχτηκε πολλούς επαίνους. Τον Σεπτέμβριο του 1901 η Μοιραρχία Καρδίτσας τον επαινεί επειδή συμμετείχε στην σύλληψη ληστοφυγόδικων. Το ίδιο έτος εκφράζεται προς αυτόν Βασιλική Ευαρέσκεια επειδή συμμετείχε στην τιμωρία του ληστή Ιωάννη Κολοκύθα. Τον Μάρτιο του 1914 απονέμεται στον Ν. Πλατή αναμνηστικό μετάλλιο για τη συμμετοχή του τους Βαλκανικούς πολέμους. Και το 1920 του εκφράζεται με ψήφισμα η ευγνωμοσύνη του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων για την εξόντωση της ληστοσυμμορίας Βλάχου και Λάππα.
Ο Ν. Πλατής παντρεύτηκε το 1906 την Ασπασία, κόρη του Ιωάννη Αναγνωστίδη, με την οποία απέκτησαν πέντε παιδιά την Ευαγγελία, τον Ιωάννη, τον Γεώργιο, τον Ελεύθεριο και τον Βασίλειο. Πέθανε το 1953.
[Τα βιογραφικά στοιχεία αντλήθηκαν από την εργασία Ο Υποστράτηγος της Χωροφυλακής Νικόλαος Γεώργιος Πλατής. Στοιχεία υπηρεσιακής σταδιοδρομίας και δράσεως, που συντάχθηκε από τα παιδιά του και υπάρχει στο αρχείο].

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής ΕΛΙΑ Αθήνας

Σημειώσεις συντήρησης

  • Πρόχειρο

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες