Αρχείο A.E. 333 - Πλατής, Νικόλαος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET A.E. 333

Τίτλος

Πλατής, Νικόλαος

Ημερομηνία(ες)

  • 1892-1929 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

9 αρχειακά κουτιά (18 ντοσιέ)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1870-1953)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Νικόλαος Γ.Πλατής γεννήθηκε στο χωριό Αγά του Νομού Φθιώτιδος την 1η Ιανουαρίου 1870.
Το 1891 κατατάσσεται στην Χωροφυλακή. Αφού υπηρέτησε ως χωροφύλακας και αρχιφύλακας των δασών Μεγαρίδος, Πειραιώς-Αττικής, Βάλτου, Ακαρνανίας και Τρικάλων, αποσπάται το 1905 στο Δασαρχείο Αττικής. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους προάγεται σε ανθυπομοίραρχο και επανέρχεται στη Μοιραρχία Τρικάλων ως γραμματέας. Τα έτη 1906 και 1908 διορίζεται διοικητής στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Φαρσάλων και υποδιευθυντής στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Καρδίτσας αντίστοιχα. Τον Ιανουάριο του 1910 προάγεται σε υπομοίραρχο. Τον Σεπτέμβριο του 1913 προάγεται σε μοίραρχο ΙΙ και τον Απρίλιο του ίδιου έτους σε μοίραρχο Ι.
Τον Απρίλιο του 1916 διορίζεται διευθυντής στην Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας και τον Ιούνιο του 1916 Διευθυντής στην Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης. Τον Αύγουστο του 1916 συμμετέχει στο κίνημα Εθνικής Αμύνης. Τον Ιανουάριο του 1917 προάγεται σε ταγματάρχη και τον Ιούνιο του ίδιου έτους αναπληρώνει προσωρινά τον συνταγματάρχη Εμ. Ζυμβρακάκη στην Ανώτερη Διοίκηση Χωροφυλακής Μακεδονίας και στο Αρχηγείο Δημοσίας Ασφαλείας. Τον Δεκέμβριο του 1918 προάγεται σε αντισυνταγματάρχη. Τον Ιούνιο του 1921 τίθεται σε διαθεσιμότητα και ανακαλείται στην ενεργό υπηρεσία τον Οκτώβρη του 1922. Τον Αύγουστο του 1927 τοποθετείται στο Αρχηγείο Χωροφυλακής Αθηνών ως γενικός επιθεωρητής.
Κατά την διάρκεια της υπηρεσιακής του δραστηριότητας δέχτηκε πολλούς επαίνους. Τον Σεπτέμβριο του 1901 η Μοιραρχία Καρδίτσας τον επαινεί επειδή συμμετείχε στην σύλληψη ληστοφυγόδικων. Το ίδιο έτος εκφράζεται προς αυτόν Βασιλική Ευαρέσκεια επειδή συμμετείχε στην τιμωρία του ληστή Ιωάννη Κολοκύθα. Τον Μάρτιο του 1914 απονέμεται στον Ν. Πλατή αναμνηστικό μετάλλιο για τη συμμετοχή του τους Βαλκανικούς πολέμους. Και το 1920 του εκφράζεται με ψήφισμα η ευγνωμοσύνη του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων για την εξόντωση της ληστοσυμμορίας Βλάχου και Λάππα.
Ο Ν. Πλατής παντρεύτηκε το 1906 την Ασπασία, κόρη του Ιωάννη Αναγνωστίδη, με την οποία απέκτησαν πέντε παιδιά την Ευαγγελία, τον Ιωάννη, τον Γεώργιο, τον Ελεύθεριο και τον Βασίλειο. Πέθανε το 1953.
[Τα βιογραφικά στοιχεία αντλήθηκαν από την εργασία Ο Υποστράτηγος της Χωροφυλακής Νικόλαος Γεώργιος Πλατής. Στοιχεία υπηρεσιακής σταδιοδρομίας και δράσεως, που συντάχθηκε από τα παιδιά του και υπάρχει στο αρχείο].

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο του Ν. Πλατή διατηρήθηκε και ταξινομήθηκε από τα παιδιά του Γεώργιο, Ελεύθεριο και Βασίλειο.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το αρχείο ήταν δωρεά των Γεωργίου, Ελευθερίου και Βασιλείου Πλατή. Το πρώτο τμήμα του δωρήθηκε τον Μάιο του 1992 και το δεύτερο τον Ιούνιο του 1995.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο του Ν. Πλατή περιλαμβάνει υπηρεσιακή αλληλογραφία με το Αρχηγείο της Χωροφυλακής Αθηνών, την Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών κ. ά, σχετικά με την δημόσια τάξη και ασφάλεια των πόλεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, την προστασία και την ασφάλεια των δασών, των γαιοκτησιών, την καταδίωξη και τιμωρία των ληστοσυμμοριών, τους διορισμούς και τις μεταθέσεις του στα Τρίκαλα (1903), τα Φάρσαλα (1906), την Καρδίτσα (1908), τη Θεσσαλονίκη (1916), την Ήπειρο (1919), την Κρήτη (1924), την Αθήνα (1927). Περιέχει ακόμη πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής υπηρεσίας, έγγραφα επιθεωρήσεων των τμημάτων της Χωροφυλακής απ’τον Ν. Πλατή, διαταγές, εγκυκλίους, αποδείξεις πληρωμών, μισθοδοτικές καταστάσεις των οπλιτών της αστυνομίας, του δασαρχείου και της χωροφυλακής, τηλεγραφήματα, φύλλα πορείας και δικαστικά έγγραφα που περιέχουν μηνύσεις και προανακρίσεις για την σύλληψη απαγωγέων και ληστοφυγόδικων (1892-1929).
[Βλέπε αναλυτική καταγραφή στα εργαλεία έρευνας του Ε. Λ. Ι. Α. ]

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες.

Σύστημα Ταξινόμησης

Το σύνολο του υλικού του αρχείου ταξινομήθηκε χρονολογικά και θεματικά από τα παιδιά του με βάση τις δραστηριότητες του Ν. Πλατή. Διατηρήθηκε η αρχική ταξινόμηση στο επίπεδο φακέλων/υποφακέλων

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, γαλλικά.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

1) Δφη καταγραφή των φακέλων με τις ενδείξεις.
2) Δφη εργασία των παιδιών του με τίτλο «Ο Υπο-στράτηγος της Χωροφυλακής Νικόλαος Γεωρ.Πλατής. Στοιχεία υπηρεσιακής σταδιοδρομίας και δράσεως, Αθήνα 1992. », η οποία περιέχει φωτογραφίες του Ν. Πλατή και αποσπάσματα εφημερίδων περί Πλατή.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Στο Διεθνές Συμπόσιο Στρατιωτικής Ιστορίας με τίτλο «Μούδρος ’92» και «Παύλος Μελάς ’92», ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ανδρέας Παναγόπουλος, χρησιμοποίησε για την ομιλία του, από το αρχείο του Ν. Πλατή, εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να βεβαιώσει την πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων έναντι των μουσουλμάνων.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

1996 (;), 2002

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Ο επανεγκιβωτισμός και η σύνταξη του δελτίου περιγραφής έγινε από την Ελένη Χριστοπούλου-Πεταλά.

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες