Αρχείο ADM007.01 - Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ADM007.01

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ημερομηνία(ες)

  • 1958 - 1985 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1383 φάκελοι εγγράφων, σχεδίων

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

108

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο απαρτίζεται από φακέλους με στοιχεία κυρίως μελετών και εργολαβιών επί (6) συμπλεγμάτων επαρχιακών οδών και εθνικών οδών στον νομό Λακωνίας. Επίσης, μελετών ύδρευσης και αποχέτευσης κοινοτήτων, κατασκευής ελαιοδεξαμενών και ελαιουργείων, δημιουργίας πλατειών, κατασκευής και συντήρησης δημοσιών κτηρίων. Τμήμα του αρχείου αποτελούν φάκελοι με οικονομικά στοιχεία των εκτελεσθέντων έργων, όπως και αλληλογραφία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Λακωνίας με πολίτες, συνεργεία, υπουργείο συγκοινωνιών και το τεχνικό επιμελητήριο Λακωνίας. Τέλος, περιλαμβάνονται φάκελοι που αφορούν στο προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού Λακωνίας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες