Αρχείο - Αρχείο Ξενοδοχείου "Δόρυσσα"

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Ξενοδοχείου "Δόρυσσα"

Ημερομηνία(ες)

  • 1971 - 1988 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

3 κιβώτια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

319

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Βιβλία: Καθολικόν, Ημερολόγιον, πιστωτών - χρεωστών, κινήσεως πελατών, ημερολόγια: εσόδων, αγορών, ταμείου, βιβλία, καταστάσεις μισθοδοσίας, βιβλία εισόδου, πρακτικά Δ. Σ.x000D
Φάκελοι: Σειρά αρχιτεχτονικών σχεδίων ξενοδοχείου '' SAMOS'', άδειες λειτουργίας - ονομασίας κτιρίου - διευθυντού κ.α.θέατρο, κατασκευής προβλήτας, φάκελοι αυτοκινήτων ξενοδοχείου, φόροι, κεντρικό καθολικό και ισοζύγια.Λίγες φωτογραφίες, αρνητικά εκδόσεων, έντυπα βιβλία και φυλλάδια.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες