Αρχείο 1 - Συλλογή Ξενοφώντα Α. Γιαταγάνα

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR EMIAN 1

Τίτλος

Συλλογή Ξενοφώντα Α. Γιαταγάνα

Ημερομηνία(ες)

  • 1950–1975 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Ξενοφών Α. Γιαταγάνας (γεν. στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 1948) είναι νομικός, δικηγόρος Αθηνών, επί σειρά ετών ανώτατο στέλεχος υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταφραστής και συγγραφέας. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών την περίοδο 1966–1971, όπου ως αριστερός φοιτητής έζησε το κλίμα των σχολών τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας. Στη συνέχεια έφυγε στη Γαλλία όπου απέκτησε στο Παρίσι διπλώματα ανωτέρων σπουδών στις πολιτικές επιστήμες (1972) και στο δημόσιο δίκαιο (1974), ενώ το 1993 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών.Στη μεταπολίτευση, την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 1974, υπηρέτησε ως ειδικός σύμβουλος Ανωτάτης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας. Από το 1978 εργάσθηκε στις νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως νομικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει δώσει μαθήματα και διαλέξεις για ζητήματα κοινοτικού δικαίου και ευρωπαϊκής ενοποίησης σε αρκετά πανεπιστήμια-επιστημονικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ παράλληλα έχει γράψει βιβλία για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και έχει δημοσιεύσει πολλές εργασίες του σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Ως πολύγλωσσος –γνωρίζει άριστα γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και γερμανικά– έχει ασχοληθεί ακόμη με μεταφράσεις βιβλίων πολιτικής επιστήμης, φιλοσοφίας και ιστορίας.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης


Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Η συλλογή περιέχει ποικίλο αρχειακό και δημοσιευμένο υλικό για θέματα παιδείας και νεολαίας, κυρίως τεκμήρια για το ελληνικό αριστερό φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα της περιόδου 1950–1975. Απαρτίζεται από τις ενότητες: i. Σπουδαστικά, ii. Παιδεία και γενικότερα προβλήματα νεολαίας, iii. Πολιτικές νεολαίες, κινήσεις, οργανώσεις, iv. Πολιτικά κόμματα, v. Λοιπά (Κυπριακό-ΕΦΕΚ, ειρήνη, μαραθώνιες πορείες), vi. Αντιδικτατορικός αγώνας, vii. Δικτατορία, viii. Μεταπολίτευση, ix. Εκδόσεις-περιοδικός και ημερήσιος τύπος, x. Υλικό προετοιμασίας της εργασίας του Ξ. Γιαταγάνα Pour une his­toire poli­tique du mou­ve­ment des étu­di­ants grecs (1950–1967). Essai sur le fonc­tion­nement de l’appareil idéologique uni­ver­si­taire en Grèce, Παρίσι 1972.Συμπεριλαμβάνονται κείμενα και αλληλογραφία της ΔΕΣΠΑ και της ΕΦΕΕ, πρακτικά πανσπουδαστικών συνεδρίων, ανακοινώσεις, διακηρύξεις και πεπραγμένα φοιτητικών συλλόγων και παρατάξεων, ξένων σπουδαστικών οργάνων και διεθνών φοιτητικών οργανώσεων, νομοθετικά κείμενα για την ανώτατη παιδεία και τους φοιτητές, ανακοινώσεις και φύλλα του αντιδικτατορικού αγώνα, τεκμήρια της Διεύθυνσης Νεότητας του Υπουργείου Προεδρίας της εποχής της δικτατορίας που αφορούν την πολιτική του αυταρχικού καθεστώτος στη νεολαία και την ανώτατη παιδεία, καθώς επίσης και έντυπο υλικό (φοιτητικά και νεολαιίστικα φυλλάδια, εφημερίδες, περιοδικά κλπ.) και αρχείο ημερήσιου τύπου (αποκόμματα εφημερίδων).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

-

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ανήκει σε: Ανεπτυγμένες συλλογές

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

GREMIAN

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες