Λογοτεχνία, Ευρωπαϊκή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Λογοτεχνία, Ευρωπαϊκή

Αντίστοιχοι όροι

Λογοτεχνία, Ευρωπαϊκή

Σχετικοί όροι

Λογοτεχνία, Ευρωπαϊκή

2 Αρχειακή περιγραφή results for Λογοτεχνία, Ευρωπαϊκή

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημητρίου Καπετανάκη

  • GR-ASCSA GR GL DAC 040
  • Αρχείο
  • 1920-1944

Το αρχείο περιλαμβάνει χειρόγραφα (δοκίμια, ποιήματα), προσωπικά έγγραφα (διαβατήριο, σημειώσεις), αλληλογραφία, ιδιαίτερα με τον John Lehmann (1940-1944), δημοσιεύσεις σχετικά με τον Καπετανάκη και αποκόμματα εφημερίδων.

Καπετανάκης, Δημήτριος