Αρχείο COL028.04 - Ιδιωτική Συλλογή Μιχαήλ Γκόρη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR COL028.04

Τίτλος

Ιδιωτική Συλλογή Μιχαήλ Γκόρη

Ημερομηνία(ες)

  • 1950-1965 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Φορέας Παράδοσης: Γκόρης, Μιχαήλ
Ημερομηνία εισαγωγής: 2006-12-21
ΑΒΕ: 158

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρόκειται για ένα τόμο με εφημερίδες τοπικές με τίτλο "ο φρουρός της Ημαθίας", ένας φάκελος με αποκόμματα από τον οικονομικό ταχυδρόμο, ένα βιβλίο με τίτλο "Απόψεις επί της εκβιομηχανίσεως" του Γουίλιαμ Άρθουρ Λιούης και αποκόμματα από το περιοδικό "Ήλιος" δεμένα σε τόμο με τίτλο "Αρχαίο ελληνικό πνεύμα".

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες