Αρχείο ADM.6.1- ADM.6.2 - Αρχείο Tμήματος Eμπορίου N.Aιτωλ/νίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT ADM.6.1- ADM.6.2

Τίτλος

Αρχείο Tμήματος Eμπορίου N.Aιτωλ/νίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1942-1989 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Tόμοι Φύλλων Eφημερίδας της Kυβερνήσεως (ΦΕΚ), Βιβλία Αποφάσεων Αγορανομικών Επιτροπών Μεσολογγίου και Αγρινίου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας Διεύθυνσης Αιτωλ/νίας και των Τμημάτων Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Αστακού, Βονίτσης, Παλαίρου και Ναυπάκτου, Ευρετήρια, φάκελλοι αλληλογραφίας περί συγκεντρώσεως σιτηρών, ελαιολάδου, ζωοτροφών, παραγωγής άλατος, δελτίων τιμών αγαθών, περιοδικών στοιχείων, πρακτικών Αγορανομικής Επιτροπής.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες