Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Τοποθεσία

Ανδρίτσαινα

Περιοχή

Ηλεία

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

27061

Τηλέφωνο

2626022242

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Η Βιβλιοθήκη χρονολογείται από το 1840, και αποτελεί απόρροια της δωρεάς του «Κων/νου-Αγαθόφρωνα Νικολόπουλου». Τότε τα βιβλία του Κ.-Α. Νικολόπουλου, τοποθετημένα σε 47 κιβώτια, εγκατέλειψαν τον 6ο όροφο της οδού Καστιλιόν 12 στο Παρίσι, και παραδόθηκαν στο Δήμαρχο Ανδρίτσαινας Κωνσταντίνο Ζαριφόπουλο και το μετέπειτα Υπουργό Παιδείας, Χαράλαμπο Χριστόπουλο, επίσης Ανδριτσάνο. Μεταφέρθηκαν με πλοίο στο Ναύπλιο και από εκεί με ζώα στην Ανδρίτσαινα, πρωτεύουσα της ορεινής Ολυμπίας. Για 39 χρόνια τα βιβλία έμειναν αποθηκευμένα στη μικρή εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας.

Το 1875 άρχισε η ανέγερση του Διδακτηρίου της Ανδρίτσαινας στο προσφερθέν από το Νικόλη Μπαμπαδήμο οικόπεδο, με σχέδια του Μιλτιάδη Κανελλόπουλου – Μηχανικού και Καθηγητού της Σχολής Ευελπίδων – σε σχήμα Π και ανοιχτή την Β.Α. πλευρά του. Τα χρήματα προήλθαν από πανελλήνιο έρανο και από τη δωρεά του Άγγελου Γιαννικέση, Πρόξενου της Ελλάδας στην Τεργέστη. Τα εγκαίνια του κτηρίου έγιναν στο 1879 και η Βιβλιοθήκη στεγάστηκε στη Δυτική πλευρά του 1ου ορόφου.

Το 1932 χτίστηκε (προστέθηκε) η Β.Α. πτέρυγα και το κτήριο πήρε το σημερινό του σχήμα. Σε αυτήν την πτέρυγα στεγάστηκε η Βιβλιοθήκη, αποτελώντας σαν σύνολο Εκπαιδευτικό Κέντρο της μείζονος περιοχής για 150 χρόνια.

Από το 1998 η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτήριο, δίπλα στο Ιστορικό Γυμνάσιο της Ανδρίτσαινας.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

H Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο. Το Ε.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει πέντε μέλη και αποτελείται από άτομα που προέρχονται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής. Η θητεία των μελών είναι τριετής.

Με την αριθ. 76636/Γ4/11-5-2018, (ΑΔΑ: ΩΡΚΗ4653ΠΣ-7ΝΜ), ΦΕΚ 279 τ. ΥΟΔΔ / 17-5-2018, απόφαση του Υπουργείου Παιδείας συγκροτήθηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας.

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Το Ιστορικό Αρχείο της Βιβλιοθήκης εμπεριέχει προεπαναστατικά, επαναστατικά και μετεπαναστατικά χειρόγραφα έγγραφα, όπως:

Χειρόγραφα από το προσωπικό αρχείο του Νικόλαου Δημητρακόπουλου
Χειρόγραφες επιστολές αγωνιστών 1821, (Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Πάνου, Γενναίου και Μάρκου Κολοκοτρώνη, Αναγνώστη και Παναγιώτη Κανελλόπουλου κ.λ.π.)
Χειρόγραφα της οικογένειας Πλαπούτα
Πρακτικά της Πελοποννησιακής Γερουσίας
Χειρόγραφα από το προσωπικό αρχείο του Χαράλαμπου Χριστόπουλου.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό από Τρίτη έως και Σάββατο, από τις 8.00 μέχρι τις 14.00.

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

http://www.andritsainalibrary.gr/collections/archive/ [τελευταία επίσκεψη: 01/07/2020]

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Ανδρίτσαινα, Ηλεία 27061