Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Τοποθεσία

Ανδρίτσαινα

Περιοχή

Ηλεία

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

27061

Τηλέφωνο

2626022242

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Η Βιβλιοθήκη χρονολογείται από το 1840, και αποτελεί απόρροια της δωρεάς του «Κων/νου-Αγαθόφρωνα Νικολόπουλου». Τότε τα βιβλία του Κ.-Α. Νικολόπουλου, τοποθετημένα σε 47 κιβώτια, εγκατέλειψαν τον 6ο όροφο της οδού Καστιλιόν 12 στο Παρίσι, και παραδόθηκαν στο Δήμαρχο Ανδρίτσαινας Κωνσταντίνο Ζαριφόπουλο και το μετέπειτα Υπουργό Παιδείας, Χαράλαμπο Χριστόπουλο, επίσης Ανδριτσάνο. Μεταφέρθηκαν με πλοίο στο Ναύπλιο και από εκεί με ζώα στην Ανδρίτσαινα, πρωτεύουσα της ορεινής Ολυμπίας. Για 39 χρόνια τα βιβλία έμειναν αποθηκευμένα στη μικρή εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας.

Το 1875 άρχισε η ανέγερση του Διδακτηρίου της Ανδρίτσαινας στο προσφερθέν από το Νικόλη Μπαμπαδήμο οικόπεδο, με σχέδια του Μιλτιάδη Κανελλόπουλου – Μηχανικού και Καθηγητού της Σχολής Ευελπίδων – σε σχήμα Π και ανοιχτή την Β.Α. πλευρά του. Τα χρήματα προήλθαν από πανελλήνιο έρανο και από τη δωρεά του Άγγελου Γιαννικέση, Πρόξενου της Ελλάδας στην Τεργέστη. Τα εγκαίνια του κτηρίου έγιναν στο 1879 και η Βιβλιοθήκη στεγάστηκε στη Δυτική πλευρά του 1ου ορόφου.

Το 1932 χτίστηκε (προστέθηκε) η Β.Α. πτέρυγα και το κτήριο πήρε το σημερινό του σχήμα. Σε αυτήν την πτέρυγα στεγάστηκε η Βιβλιοθήκη, αποτελώντας σαν σύνολο Εκπαιδευτικό Κέντρο της μείζονος περιοχής για 150 χρόνια.

Από το 1998 η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτήριο, δίπλα στο Ιστορικό Γυμνάσιο της Ανδρίτσαινας.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

H Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο. Το Ε.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει πέντε μέλη και αποτελείται από άτομα που προέρχονται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής. Η θητεία των μελών είναι τριετής.

Με την αριθ. 76636/Γ4/11-5-2018, (ΑΔΑ: ΩΡΚΗ4653ΠΣ-7ΝΜ), ΦΕΚ 279 τ. ΥΟΔΔ / 17-5-2018, απόφαση του Υπουργείου Παιδείας συγκροτήθηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας.

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Το Ιστορικό Αρχείο της Βιβλιοθήκης εμπεριέχει προεπαναστατικά, επαναστατικά και μετεπαναστατικά χειρόγραφα έγγραφα, όπως:

Χειρόγραφα από το προσωπικό αρχείο του Νικόλαου Δημητρακόπουλου
Χειρόγραφες επιστολές αγωνιστών 1821, (Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Πάνου, Γενναίου και Μάρκου Κολοκοτρώνη, Αναγνώστη και Παναγιώτη Κανελλόπουλου κ.λ.π.)
Χειρόγραφα της οικογένειας Πλαπούτα
Πρακτικά της Πελοποννησιακής Γερουσίας
Χειρόγραφα από το προσωπικό αρχείο του Χαράλαμπου Χριστόπουλου.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό από Τρίτη έως και Σάββατο, από τις 8.00 μέχρι τις 14.00.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

http://www.andritsainalibrary.gr/collections/archive/ [τελευταία επίσκεψη: 01/07/2020]

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Ανδρίτσαινα, Ηλεία 27061