Αρχείο 11 - Συλλογή Καίτης Τσαρουχά-Κομψοπούλου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR EMIAN 11

Τίτλος

Συλλογή Καίτης Τσαρουχά-Κομψοπούλου

Ημερομηνία(ες)

  • 1961–1963, 1966–1967, 1969 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 φάκελοι.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Η γεωπόνος, απόφοιτος ΑΠΘ, Καίτη Τσαρουχά-Κομψοπούλου, κόρη του δολοφονημένου από τη χούντα, το 1968, πρώην βουλευτή της ΕΔΑ Γιώργου Τσαρουχά, χρημάτισε γραμματέας της Σπουδάζουσας Ν.ΕΔΑ Θεσσαλονίκης (1960–1962), μέλος του Κ.Σ. της Ν.ΕΔΑ (1962–1964), υπεύθυνη της Επιτροπής Κοριτσιών και μέλος του Αγροτικού Γραφείου Μακεδονίας της ΔΝΛ.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης


Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Η φερώνυμη συλλογή περιλαμβάνει δύο φακέλους με σημαντικά στοιχεία από τα φεστιβάλ Κοριτσιών Μακεδονίας και την Επιτροπή Κοριτσιών της ΔΝΛ, τεκμήρια του Αγροτικού Γραφείου του Κ.Σ. της ΔΝΛ και της Κίνησης Νέων “Οι Φίλοι του Χωριού”, ομιλίες, αποκόμματα τύπου για τη δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη και τις δίκες αγωνιστών του ΠΑΜ, πρακτικά της δίκης 7 στελεχών της Σπουδάζουσας Ν.ΕΔΑ Θεσσαλονίκης το 1961 και χειρόγραφο ημερολόγιο-λεύκωμα μαθήτριας Λαμπράκισσας για την ειρήνη και τη δημοκρατία (φωτοαντίγραφο).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

-

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ανήκει σε: Μικρές Συλλογές

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

GREMIAN

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες