Δημοτική Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Αγωνιστών Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη

Τοποθεσία

Πειραιάς, Δραπετσώνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

18648

Τηλέφωνο

2132004097

Fax

Email

URL

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Η Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας άνοιξε τις πύλες της στο αναγνωστικό κοινό της πόλης στις 30 Μαΐου το 1990 επί δημαρχίας Νίκου Μπεάζογλου.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Αγωνιστών Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη
Πειραιάς, Δραπετσώνα, Αττική 18648