Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Ιδιωτικός αρχειακός φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πλουτάρχου 28

Τοποθεσία

Μαρούσι

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

151 22

Τηλέφωνο

210 8062 636-7

Fax

210 8062 636

Email

Σημείωση

Το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 π.μ. ως τις 2 μ.μ.

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη ιδρύθηκε το 1981 με βάση τη συμβολαιογραφική πράξη αρ. 12.018/21.03.1981, η οποία και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως φύλλο 255 Α '/15.09.1981 και αποτελεί σύμφωνα με το καταστατικό του Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το καταστατικό του, διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία των ιδρυτικών μελών του οποίου είναι ισόβια. Τα μέλη του πρώτου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου τα όρισε ο Γιάννης Τσαρούχης και ο ίδιος προήδρευε μέχρι την ημέρα του θανάτου του τον Ιούλιο του 1989. Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι η συγκέντρωση μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης συλλογής έργων του Ιδρυτή, αντιπροσωπευτικής όλων των κατά καιρούς αναζητήσεων και τεχνοτροπιών καθώς και η λεπτομερής καταγραφή, διαφύλαξη και συντήρησή τους , σύμφωνα με τις διεθνείς μουσειολογικές προδιαγραφές.

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Το Ίδρυμα εδρεύει στο Μαρούσι, στο κτήριο επί της οδού Πλουτάρχου 28, όπου στεγάζεται και το Μουσείο.

Το Ίδρυμα στεγάζεται σε διόροφο κτήριο με υπόγειο και δώμα, το οποίο σχεδίασε ο ίδιος ο Γιάννης Τσαρούχης και επιμελήθηκε ο ίδιος την ανέγερσή του. Το κτήριο κρίθηκε διατηρητέο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. το 1985 και από το Τμήμα Νεοτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. το 2002.

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Επισήμανση.

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Πλουτάρχου 28
Μαρούσι, Αττική 151 22