Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Ιδιωτικός αρχειακός φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πλουτάρχου 28

Τοποθεσία

Μαρούσι

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

151 22

Τηλέφωνο

210 8062 636-7

Fax

210 8062 636

Email

Σημείωση

Το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 π.μ. ως τις 2 μ.μ.

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη ιδρύθηκε το 1981 με βάση τη συμβολαιογραφική πράξη αρ. 12.018/21.03.1981, η οποία και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως φύλλο 255 Α '/15.09.1981 και αποτελεί σύμφωνα με το καταστατικό του Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Σύμφωνα με το καταστατικό του, διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία των ιδρυτικών μελών του οποίου είναι ισόβια. Τα μέλη του πρώτου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου τα όρισε ο Γιάννης Τσαρούχης και ο ίδιος προήδρευε μέχρι την ημέρα του θανάτου του τον Ιούλιο του 1989. Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι η συγκέντρωση μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης συλλογής έργων του Ιδρυτή, αντιπροσωπευτικής όλων των κατά καιρούς αναζητήσεων και τεχνοτροπιών καθώς και η λεπτομερής καταγραφή, διαφύλαξη και συντήρησή τους , σύμφωνα με τις διεθνείς μουσειολογικές προδιαγραφές.

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Το Ίδρυμα εδρεύει στο Μαρούσι, στο κτήριο επί της οδού Πλουτάρχου 28, όπου στεγάζεται και το Μουσείο.

Το Ίδρυμα στεγάζεται σε διόροφο κτήριο με υπόγειο και δώμα, το οποίο σχεδίασε ο ίδιος ο Γιάννης Τσαρούχης και επιμελήθηκε ο ίδιος την ανέγερσή του. Το κτήριο κρίθηκε διατηρητέο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. το 1985 και από το Τμήμα Νεοτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. το 2002.

Holdings

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση.

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Πλουτάρχου 28
Μαρούσι, Αττική 151 22