Αρχείο - Αρχείο Ελληνισμού Μαύρης Θάλασσας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

Τίτλος

Αρχείο Ελληνισμού Μαύρης Θάλασσας

Χρονολογία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Το αρχείο ανήκε στο Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μεταφέρθηκε στο Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά από αίτημα της έδρας, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Το Αρχείο Ελληνισμού Μαύρης Θάλασσας περιέχει:

-Περίπου 3500 μονογραφίες και βιβλία που έχουν εκδοθεί από το 1600 έως σήμερα στη ρωσική, την ελληνική, τη γεωργιανή, την αγγλική, τη γερμανική, τη γαλλική και την τουρκική γλώσσα.
-Τριάντα τίτλους περιοδικών από το 19ο αιώνα έως σήμερα στην ελληνική και τη ρωσική γλώσσα.
-Πενήντα τίτλους εφημερίδων από το 19ο αιώνα έως σήμερα στην ελληνική και τη ρωσική γλώσσα.
-Περίπου 10.000 φωτογραφίες και καρτ ποστάλ από το 19ο αιώνα έως σήμερα με θεματογραφία που αναφέρεται στη δραστηριότητα των ελληνικών πληθυσμών της Παρευξείνιας ζώνης.
-Περίπου 150 κορνίζες αρχαιολογικού περιεχομένου της Κριμαίας, προσωπογραφιών και τόπων αναφορικά με τον Ελληνισμό της πρώην ΕΣΣΔ.
-Περίπου 4000 έγγραφα: Χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα έγγραφα στη ρωσική κυρίως γλώσσα αλλά και στην ελληνική, τη γεωργιανή, την ουκρανική, την αρμενική και την οθωμανική.
-Συνολικά 389 φωτοαντίγραφα στη ρωσική γλώσσα: αποσπάσματα βιβλίων του 19ου αιώνα (93), άρθρα περιοδικών του 19ου αιώνα (203) και άρθρα εφημερίδων του 19ου αιώνα (93).
-Συνολικά 24 πρωτότυπους χάρτες μεταξύ των οποίων: Χάρτης της Μαύρης Θάλασσας (Λονδίνο 1850), Χάρτης Μαύρης Θάλασσας (Γερμανία 1877), Χάρτης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1909) και Χάρτης Ρωσικής Αυτοκρατορίας (1900).
-Οπτικοακουστικά τεκμήρια: 328 βιντεοταινίες, 135 CD και DVD, 210 κασέτες ήχου, μαγνητοταινίες με τραγούδια των Ελλήνων της Αζοφικής και μικροφίλμ με ιστορικό υλικό για την Τραπεζούντα.
-Άλλα έντυπα

Τα 4.000 περίπου έγγραφα από Κρατικά Αρχεία της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης, του Κράσνονταρ, της Μαριούπολης, της Οδησσού, της Τιφλίδας και άλλων περιοχών, αφορούν τους Έλληνες, το πώς ζούσαν, πού μετακόμισαν κτλ. Πολλά από τα βίντεο είναι ντοκιμαντέρ, αλλά και από τηλεοπτικές εκπομπές για τον ελληνισμό της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Επίσης, υπάρχουν πάνω από εκατό φωτογραφίες Ελλήνων ναυάρχων και στρατηγών που υπηρέτησαν στο ρωσικό στρατό, καθώς και δεκάδες φωτογραφίες σε κορνίζες με τα αντίστοιχα στοιχεία των εκκλησιών, τις οποίες έχτισαν Έλληνες στην παρευξείνια ζώνη από το 18ο αιώνα έως σήμερα».

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Επισήμανση.

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι