Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913 - Έρανοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913 - Έρανοι

Αντίστοιχοι όροι

Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913 - Έρανοι

Σχετικοί όροι

Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913 - Έρανοι

1 Αρχειακή περιγραφή results for Βαλκανικοί πόλεμοι, 1912-1913 - Έρανοι

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ιωάννη Δαμβέργη (Κ301)

  • GRGSA-CA- PRI106.01
  • Αρχείο
  • 1887-1937

Αρχείο Ιωάννη Δαμβέργη. Περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα και λογαριασμού σχετικά με τον πανελλήνιο έρανο κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και στον εορτασμό της εκατονταετηρίδας από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821:

  1. Της "Εταιρείας της υπέρ των Πατρίων Αμύνης", 1910-1912, 1918 (φ. 1)
  2. Πανελλήνιων εράνων κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 (φ. 2-23)
  3. Της Κεντρικής Επιτροπής προς εορτασμόν της 100ετηρίδος της Εθνικής Παλιγγενεσίας, 1918 - 1937 (φ. 24 - 78)
  4. Διάφορα, 1887-1914 (φ. 79)

Δαμβέργης, Ιωάννης