Αρχείο 0836 - Σαµπατακάκης, Μιχάλης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0836

Τίτλος

Σαµπατακάκης, Μιχάλης

Ημερομηνία(ες)

  • 1974-1985 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

10 κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1949 -)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Μιχάλης Σαμπατακάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Είναι οδοντίατρος στο Νοσοκοµείο Παίδων. Το 1968 εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού. Στη δικτατορία ήταν εκπρόσωπος της σχολής του στο Διασχολικό των Φοιτητικών Επιτροπών Αγώνα. Στην εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν πρόεδρος της Γ.Σ. Ιατρικής-Οδοντιατρικής. Φυλακίστηκε το 1972 και το 1973 στην Ασφάλεια, τον Κορυδαλλό και την ΕΣΑ. Στρατεύτηκε υποχρεωτικά. Στη µεταπολίτευση ήταν Γραµµατέας Σπουδάζουσας του Ρήγα και αργότερα Β΄ Γραµµατέας του Κεντρικού Συµβούλιου. Στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού. Μέλος της Πολιτικής Γραµµατείας του Συνασπισµού από το 2000 έως το 2010. Ιδρυτικό στέλεχος της Δηµοκρατικής Αριστεράς.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά του ίδιου, 7/4/2006

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  • ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος – Τεκµήρια του Κεντρικού Συµβουλίου και του Γραφείου Κεντρικού Συµβουλίου: συνεδριάσεις, εισηγήσεις, αποφάσεις, ανακοινώσεις, χειρόγραφες σηµειώσεις του Μ. Σαµπατακάκη (1974-1985)
  • ΕΚΟΝ Ρ. Φεραίος – Γραφείο Σπουδάζουσας: πρακτικά συνεδριάσεων, αποφάσεις, εισηγήσεις κ.ά. (1974-1979)
  • Δηµοκρατικός Αγώνας (φοιτητική παράταξη της ΕΚΟΝ Ρ. Φεραίος): έντυπα, ανακοινώσεις, απολογισµοί κ.ά. (1974-1979)
  • ΚΚΕ εσ. – Συνέδρια, τεκµήρια του Εθνικού Συµβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής, βουλευτικές εκλογές, Επιτροπή παιδείας (1976–1981)
  • Κείµενα και εισηγήσεις για την εκπαίδευση και το φοιτητικό κίνηµα
  • Συλλογή φυλλαδίων και προκηρύξεων (1974-1980)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Ευρετήριο σε επιπέδο περιγραφής φακέλου

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Γεωργία Ζαφείρη, Αρχεία Νεολαίας, Το αρχείο "Ρήγα Φεραίου" του Μ. Σαμπατακάκη, περ. Αρχειοτάξιο, τ.8 (Μάιος 2008), σσ. 242-243

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης