Αρχείο 0836 - Σαµπατακάκης, Μιχάλης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR-ASKI- 0836

Τίτλος

Σαµπατακάκης, Μιχάλης

Χρονολογία(ες)

  • 1974-1985 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

10 κουτιά

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1949 -)

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Μιχάλης Σαμπατακάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Είναι οδοντίατρος στο Νοσοκοµείο Παίδων. Το 1968 εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού. Στη δικτατορία ήταν εκπρόσωπος της σχολής του στο Διασχολικό των Φοιτητικών Επιτροπών Αγώνα. Στην εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν πρόεδρος της Γ.Σ. Ιατρικής-Οδοντιατρικής. Φυλακίστηκε το 1972 και το 1973 στην Ασφάλεια, τον Κορυδαλλό και την ΕΣΑ. Στρατεύτηκε υποχρεωτικά. Στη µεταπολίτευση ήταν Γραµµατέας Σπουδάζουσας του Ρήγα και αργότερα Β΄ Γραµµατέας του Κεντρικού Συµβούλιου. Στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού. Μέλος της Πολιτικής Γραµµατείας του Συνασπισµού από το 2000 έως το 2010. Ιδρυτικό στέλεχος της Δηµοκρατικής Αριστεράς.

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά του ίδιου, 7/4/2006

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

  • ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος – Τεκµήρια του Κεντρικού Συµβουλίου και του Γραφείου Κεντρικού Συµβουλίου: συνεδριάσεις, εισηγήσεις, αποφάσεις, ανακοινώσεις, χειρόγραφες σηµειώσεις του Μ. Σαµπατακάκη (1974-1985)
  • ΕΚΟΝ Ρ. Φεραίος – Γραφείο Σπουδάζουσας: πρακτικά συνεδριάσεων, αποφάσεις, εισηγήσεις κ.ά. (1974-1979)
  • Δηµοκρατικός Αγώνας (φοιτητική παράταξη της ΕΚΟΝ Ρ. Φεραίος): έντυπα, ανακοινώσεις, απολογισµοί κ.ά. (1974-1979)
  • ΚΚΕ εσ. – Συνέδρια, τεκµήρια του Εθνικού Συµβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής, βουλευτικές εκλογές, Επιτροπή παιδείας (1976–1981)
  • Κείµενα και εισηγήσεις για την εκπαίδευση και το φοιτητικό κίνηµα
  • Συλλογή φυλλαδίων και προκηρύξεων (1974-1980)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Ευρετήριο σε επιπέδο περιγραφής φακέλου

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Γεωργία Ζαφείρη, Αρχεία Νεολαίας, Το αρχείο "Ρήγα Φεραίου" του Μ. Σαμπατακάκη, περ. Αρχειοτάξιο, τ.8 (Μάιος 2008), σσ. 242-243

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

2018-01-24

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι