Αρχείο GR HESG-NHM/1989/5-5 - Αρχείο Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HESG-NHM/1989/5-5

Τίτλος

Αρχείο Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου

Ημερομηνία(ες)

  • 1800-1836 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

26 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1766-1826)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Πατρινός αγωνιστής του 1821, πρόκριτος και φιλικός, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Μεσολογγίου στη διάρκεια της δεύτερης πολιορκίας του. Παππούς του διάσημου ποιητή Ιω. Παπαδιαμαντόπουλου.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Νικόλαου Καλογερόπουλου (Μάιος 1989)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

24 αντίγραφα εγγράφων που αφορούν τη συμμετοχή και προσφορά του Ι. Παπαδιαμαντόπουλου στον αγώνα (λογαριασμοί, έγγραφα, κατάλογοι, πωλητήριο καραβιού, επιστολές κ.ά.), ένα οθωμανικό έγγραφο και αντίγραφο πρακτικού συνεδριάσεως του Αρείου Πάγου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Σύντομη περιγραφή στα Πεπραγμένα της Ι.Ε.Ε.Ε.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες