Αρχείο 0761 - Πρωτοπαππάς, Χαράλαµπος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0761

Τίτλος

Πρωτοπαππάς, Χαράλαµπος

Ημερομηνία(ες)

  • 1954-1992 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

58 κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1920 - 2011)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό στέλεχος της σοσιαλδηµοκρατικής Αριστεράς, ο Χαράλαµπος Πρωτοπαππάς (Αθήνα 1920-2011) γεννήθηκε στην Αθήνα και φοίτησε στην Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έλαβε µέρος στην Εθνική Αντίσταση στην διάρκεια της Γερµανικής Κατοχής, υπήρξε στέλεχος των αντιστασιακών οργανώσεων Ιερά Ταξιαρχία, ΠΕΑΝ και Μαχόµενη Ιερά Ταξιαρχία. Το 1944 συλλαµβάνεται από τους Γερµανούς και φυλακίζεται στις φυλακές Αβέρωφ. Μέλος της Εθνικής Ενωτικής Νεολαίας του Π. Κανελλόπουλου, από όπου αποχωρεί το 1947 µε άλλα µέλη της για να συγκροτήσουν την Πανελλήνια Οργάνωση Δηµοκρατικής Νεολαίας ΠΟΔΝ (1947-1953). Στην συνέχεια υπήρξε ιδρυτικό µέλος και βασικό στέλεχος του Σοσιαλιστικού Συνδέσµου (1954-1961), της Σοσιαλιστικής Ένωσης (1961-1964) και της Σοσιαλιστικής Δηµοκρατικής Ένωσης (1964-1967) στην προδικτατορική περίοδο. Στην διάρκεια της δικτατορίας των συνταγµαταρχών υπήρξε στέλεχος της Δηµοκρατικής Άµυνας και για τη δράση του διώχθηκε και φυλακίστηκε. Το 1974 έγινε υπουργός Βιοµηχανίας στην Κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ενώ υπήρξε ιδρυτικό µέλος του Κόµµατος Δηµοκρατικού Σοσιαλισµού (ΚΟΔΗΣΟ), στο οποίο µετέπειτα διετέλεσε και πρόεδρος. Είχε εκλεγεί δύο φορές βουλευτής και υπήρξε επίσης µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συνασπισµού από το 1991 ως το 2004.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά του ίδιου, 27/5/2005

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  • Τεκµήρια των προδικτατορικών σοσιαλιστικών κινήσεων: Σοσιαλιστική Δηµοκρατική Ένωση, Σοσιαλιστικό Κόµµα και Σοσιαλιστική Ένωση (1961-1967), σειρά του περιοδικού Σοσιαλιστική Φωνή
  • Ελληνική Ένωσις υπέρ των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου/ Διεθνής Οµοσπονδία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (1954-1967)
  • Αρχείο Κόµµατος Δηµοκρατικού Σοσιαλισµού ΚΟΔΗΣΟ (1979-1992): συνέδρια και συνδιασκέψεις, τεκµήρια του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Επιτροπής, έγγραφα της κοινοβουλευτικής οµάδας, φεστιβάλ ΚΟΔΗΣΟ, Νεολαία ΚΟΔΗΣΟ
  • Κείµενα και συνεντεύξεις του Χαράλαµπου Πρωτοπαππά (1974-1999)
  • Τεκµήρια άλλων πολιτικών κοµµάτων της περιόδου της µεταπολίτευσης: ΕΔΗΚ, Σοσιαλιστική Δηµοκρατική Ένωση, Κόµµα Σοσιαλιστικής Πρωτοβουλίας κ.ά.
  • Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου (1989-1995): τεκµήρια της Πολιτικής Γραµµατείας, προγράµµατα, πολιτικά κείµενα, αποφάσεις, αποκόµµατα ηµερήσιου τύπου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Ευρετήριο σε επίπεδο περιγραφής φακέλου

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Θανάσης Γάλλος, Η δωρεά του Χαράλαμπου Πρωτοπαπά, περ. Αρχειοτάξιο, τ.8 (Μάιος 2006), σσ.244 - 245

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης