Αρχείο 0005.04.014.146 - Πανελλήνιος Ένωσις Οικογενειών Πολιτικών Εξόριστων και Φυλακισµένων (ΠΕΟΠΕΦ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0005.04.014.146

Τίτλος

Πανελλήνιος Ένωσις Οικογενειών Πολιτικών Εξόριστων και Φυλακισµένων (ΠΕΟΠΕΦ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1950-1954 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κουτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1948-1952)

Διοικητική ιστορία

Ως αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας µητέρων, συζύγων και στενών συγγενών τόσο των καταδικασµένων σε θάνατο, από τα Στρατοδικεία κρατουµένων, όσο και αυτών που βασανίζονταν στη Μακρόνησο και στα Γιούρα, η ΠΕΟΠΕΦ –Πειραϊκή, αρχικά Ένωσις Οικογενειών- συγκροτήθηκε το 1948. Το 1950 απέκτησε καταστατικό και µε τα σωµατειακού χαρακτήρα παραρτήµατα της κάλυψε όλη την Ελλάδα. Στους σκοπούς της περιλαµβάνονταν η ηθική και υλική ενίσχυση των µελών της, η θέσπιση κρατικής πρόνοιας για τις οικογένειες των κρατουµένων, η υποστήριξη των οικογενειών από τον Ερυθρό Σταυρό, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων και η αποκατάσταση των απολυόµενων. Το σωµατείο διαλύθηκε µε δικαστική απόφαση το Φεβρουάριο του 1952.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο αποκαταστάθηκε από τα σύµµεικτα αρχειακά υλικά που στο σύνολο τους συγκροτούν, σήµερα, το Αρχείο ΕΔΑ.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  • Συνεδριάσεις και απολογισµοί δράσης του Διοικητικού Συµβουλίου
  • Υποµνήµατα και εκκλήσεις για ζητήµατα των πολιτικών κρατουµένων
  • Αλληλογραφία µε πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • Αλληλογραφία της ΠΕΟΠΕΦ µε τα τοπικά παραρτήµατα
  • Στοιχεία για τη «δίκη της ΠΕΟΠΕΦ» και τη διάλυση της οργάνωσης

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βλ. καταγραφή των περιεχοµένων του Αρχείου στον τόµο που επιµελήθηκε η Ιωάννα Παπαθανασίου (µε τη συνεργασία της Άντας Κάπολα και του Γιάννη Παπαθεοδώρου), Ενιαία Δηµοκρατική Αριστερά , 1951-1967. Το αρχείο της, έκδοση ΑΣΚΙ -ΕΚΚΕ - Θεµέλιο, Αθήνα 2001

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τµήµα του Αρχείου ΕΔΑ

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες