Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

D-DAI-ATH-Archiv

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

Παράλληλες μορφές του ονόματος

  • DeutschesArchäologischesInstitut, AbteilungAthen

Άλλες μορφές του ονόματος

  • DAIAthen
  • ΓΑΙ Αθηνών

Τύπος

  • Ερευνητικό κέντρο - Ινστιτούτο

Περιοχή επαφής

 

Δημήτρης Γρηγορόπουλος

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Φειδίου 1

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

10678

Τηλέφωνο

210-3307400

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Το Αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών περιλαμβάνει συλλογές χειρογράφων και έντυπου υλικού από την εποχή ίδρυσης του Ινστιτούτου το 1874 μέχρι σήμερα. Στις συλλογές συγκαταλέγονται το αρχείο διοικητικών εγγράφων (Altregistratur), τα αρχεία των ερευνών και ανασκαφών (Grabungs- undForschungsarchiv), επιστημονικά κληροδοτήματα Γερμανών και Ελλήνων αρχαιολόγων (Nachlässe), το αρχείο σχεδίων (Zeichnungsarchiv) και το αρχείο χαρτών (Kartenarchiv). Το Ινστιτούτο διαθέτει επίσης εκτενείς συλλογές αρνητικών και φωτογραφικών αντιγράφων (Photoarchiv&Positivsammlung), καθώς επίσης αεροφωτογραφιών (Luftbildarchiv) που ανήκουν στο Φωτογραφικό Αρχείο (Fotothek).

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Κατόπιν συνεννόησης

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

16/07/2019

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Φειδίου 1
Αθήνα, Αττική 10678