Αρχείο D-DAI-ATH-Archiv - Αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών/ Archiv des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Athen

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

D-DAI-ATH-Archiv D-DAI-ATH-Archiv

Τίτλος

Αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών/ Archiv des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Athen

Ημερομηνία(ες)

  • 1874- (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Deutsches Archäologisches Institut Athen, DAI Athen) ιδρύθηκε το 1874 ως παράρτημα του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου με έδρα το Βερολίνο και υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Από το 1888 και εξής στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο της οδού Φειδίου 1 στο κέντρο της Αθήνας που κτίστηκε για λογαριασμό του H. Schliemann από τους W. Dörpfeld και Ε. Ziller. Σκοπός του Ινστιτούτου σε διεθνή κλίμακα είναι η έρευνα στον τομέα της αρχαιολογίας και των συγγενών επιστημών μέσω εργασίας πεδίου (ανασκαφών, μελετών, ερευνών επιφανείας), η ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς επίσης η στήριξη των νέων ερευνητών. Από το έτος ίδρυσής του και εξής το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών έχει εξελιχθεί σε σταθερό κόμβο συνάντησης για την ελληνική, γερμανική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Σήμερα διαθέτει μια από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες για την αρχαιογνωστική έρευνα στην Ελλάδα, πλούσιες αρχειακές συλλογές και ένα εκτεταμένο φωτογραφικό αρχείο.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αρχείο Ανασκαφών
Αρχείο Διοικητικών Εγγράφων
Αρχείο Σχεδίων
Αρχείο Κληροδοτημάτων
Αρχείο Χαρτών

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

16/07/2019

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Πεδίο Πρόσκτησης