Σχολές, Εμπορικές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σχολές, Εμπορικές

Αντίστοιχοι όροι

Σχολές, Εμπορικές

Σχετικοί όροι

Σχολές, Εμπορικές

19 Αρχειακή περιγραφή results for Σχολές, Εμπορικές

19 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχεία σχολικών μονάδων που παραδόθηκαν από το 8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

 • GRGSA-CA- EDU009.01
 • Αρχείο
 • 1886 - 1970

Στο 8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών φυλασσόταν αρχειακό υλικό των παρακάτω εκπαιδευτικών μονάδων: Εμπορικές Σχολές: Ιδιωτική Εμπορική Σχολή Μυτιλήνης Δ.Ε. Αγγελομάτη. Εμπορική Σχολή Τριπόλεως. Εμπορική Σχολή Μεγαρέως "Ο Προμηθεύς" εν Αθήναις". Εμπορική Σχολή Λεοντείου Λυκείου. Εμπορική Σχολή Κολλεγίου Αθηνών. Εμπορική Σχολή Κ. Παναγιωτοπούλου. Εμπορική Σχολή Γ. Σαλβάνου. Εμπορική Σχολή Αδελφών Μεγαρέων και Γ. Χατζηιωάννου. Ελληνο Γαλλική Σχολή Αθηνών Γ. Μεταξά. Εκπαιδευτική Εταιρεία - Εμπορική Σχολή εν Καλλιθέα. Δ' Δημόσια Εμπορική Σχολή αρρένων Αθηνών. Γ' Δημόσια Εμπορική Σχολή αρρένων Αθηνών. Β' Δημόσια Εμπορική Σχολή αρρένων Αθηνών. Αναργύρειος Εμπορική Σχολή εν Σπέτσαις / Κοργιαλένειος. Ακαδημία Βιομηχανική και Εμπορική - Ρουσσοπούλου . Ελληνικά Σχολεία: Ζ' (7ο) Ελληνικό σχολείο αρρένων. 16ο Ελληνικό σχολείο αρρένων Γυμνάσια: ΚΑ' Γυμνάσιον αρρένων. Η' (8ο) Νυκτερινόν Γυμνάσιον Αρρένων. Η' (8ο) Γυμνάσιο θηλέων. Η' (8ο) Γυμνάσιο αρρένων. Β' Οικονομικό Γυμνάσιο αρρένων. Β' Βαρβάκειο Γυμνάσιο. Λύκεια: Ζ' (8ο) Λύκειο θηλέων. Ζ' (8ο) Λύκειο αρρένων. Ζ' (7ο) Ελληνικό σχολείο αρρένων. Βαρβάκειο Λύκειο. Β' Οικονομικό Λύκειο. 32ο Λύκειο. Περιλαμβάνονται: Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού και Ειδικού Ελέγχου, Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών, Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλία Πρακτικών Εισιτηρίων Εξετάσεων, Ποινών Μαθητών, Υλικού, Ταμείου, Ημερολόγια, Καθολικά, Σχολικής Εφορείας, Παρουσίας Προσωπικού, Κατατακτηρίων Εξετάσεων, Ενδεικτικών, Αιτήσεων, Πρακτικών, Πρωτόκολλα των ετών 1886–1970.

8ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σύρου

 • GR EDU002.02
 • Αρχείο
 • 1833-1978

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι έλεγχοι, Ειδικοί έλεγχοι, ΒΠΣ, Βιβλία εξετάσεων, Βιβλία Πρακτικών Συλλόγου, Πρωτόκολλα εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων, Πρωτόκολλον της εφορίας του Νομαρχιακού Μουσείου των αρχαιοτήτων, Βιβλία εισπράξεων, Βιβλία υλικού, Βιβλία ακίνητης περιουσίας, Βιβλία καταστάσεως προσωπικού, Βιβλία ειδικού τέλους, Βιβλία προγραμμάτων, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλία σχετικά με το νυχτερινό παράρτημα, βιβλία Εμπορικής Σχολής, ειδικοί έλεγχοι Αστικού Σχολείου, κατάστιχα ελληνικού σχολείου θηλέων, κατάστιχα Οικονομικού Γυμνασίου

1ο Γυμνάσιο Σύρου

Αρχείο Αχιλλοπουλείου Εμπορικής Σχολής Τσαγκαράδας

 • GRGSA-MAG EDU6.2
 • Αρχείο
 • 1926-

Επτά (7) Βιβλία: Εισιτηρίων και Επαναληπτικών Εξετάσεων, Έλεγχος διμηνιαίας φοιτήσεως και προόδου, Καταθέσεων και Αναλήψεων, Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Πράξεων Επιτροπής Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Σχολικού Ταμείου, Προγράμματα Ωρών Διδασκαλίας

Αχιλλοπούλειος Εμπορική Σχολή Τσαγκαράδας

Αρχείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων

 • GRGSA-IAK EDU133.01
 • Αρχείο
 • 1887 - 2005

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία από τα εξής σχολεία: 1ο Γυμνάσιο Χανίων, 2ο Γυμνάσιο Χανίων, 2ο Λύκειο Χανίων, Οικονομικό Γυμνάσιο Χανιών, Οικονομικό Λύκειο Χανίων, Πρακτικό Λύκειο Χανίων, Εμπορική Σχολή Χανίων, 3ο Γυμνάσιο Χανίων, Ιδιωτικό Πρότυπο Λύκειο Χανίων, Ελληνική Σχολή Χανίων, Παιδαγωγικό Τμήμα Χανίων. Τα βιβλία που παρατηρούνται είναι μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πρακτικών, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, ειδικοί έλεγχοι, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βαθμολόγια-απουσιολόγια, βιβλία υλικού

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων

Αρχείο Δημόσιας Εμπορικής Σχολής Γυθείου

 • EDU093.01
 • Αρχείο
 • 1923 - 1976

To αρχείο περιλαμβάνει οκτώ (8) χειρόγραφα βιβλία και έναν φάκελο εγγράφων, με: α) στοιχεία μαθητών (μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, αποδεικτικά, ενδεικτικά), β) στοιχεία διδασκόντων (βιβλίο μισθοδοσίας και καταστάσεως προσωπικού, πρακτικά συνεδριάσεων), γ) στοιχεία σχολικών επιτροπών (βιβλίο πράξεων).

Δημόσια Εμπορική Σχολή Γυθείου

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU018.01
 • Αρχείο
 • 1919-1961

μαθητολόγια, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων κ.ά.

Εμπορική Σχολή Καλαμάτας

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU018.02
 • Αρχείο
 • 1919-1961

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλίο πράξεων, βιβλίο υλικού,πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Εμπορική Σχολή Καλαμάτας

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Πατρών

 • GR EDU062.01
 • Αρχείο
 • 1901-1955

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πράξεων, γενικούς ελέγχους, μαθητολόγιο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών.

Εμπορική Σχολή Πατρών

Αρχείο Επαγγελματικών Σχολών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) / πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

 • GRGSA-CA- ADM121.01
 • Αρχείο
 • 1903 - 1950

Το περιεχόμενο των εγγράφων του αρχείου αφορά σε εγκυκλίους, επιστολές, αποφάσεις, αιτήσεις και αναφορές οι οποίες προέκυψαν μέσα στα πλαίσια της διοικητικής δραστηριότητας του Τμήματος Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, καθώς και στην υπηρεσιακή αλληλογραφία μεταξύ των σχολών και του Τμήματος.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως

Αρχείο Λυκείου Καρλοβάσου - Δημόσιας Εμπορικής Σχολής Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1898-1960

Βιβλία: Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Πρακτικά συλλόγου καθηγητών, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Ειδικοί Έλεγχοι, Πιστοποιητικά σπουδής, Πρακτικά Σχολικής Εφορείας, βιβλία Καταστάσεως υπαλλήλων, βιβλία Υλικού, ταμιακά βιβλία, ημερολόγια, παντολόγια κ.ά..
Φάκελοι: τίτλοι σπουδών

Λύκειο Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Οικονομικού Νυκτερινού Γυμνασίου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU 26
 • Αρχείο
 • 1931-1980

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Mητρώου Mαθητών, Ειδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αιτήσεων Εκδόσεως Αποδεικτικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, Βιβλία Eξετάσεων, Bιβλίο Προφορικής και Γραπτής Bαθμολογίας, Aντίγραφα Γενικών Eλέγχων, Aντίγραφα Eιδικών Eλέγχων, Bοηθητικά Eιδικού Eλέγχου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Εμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Bιβλίο Eισπράξεως Διδάκτρων, Πειθαρχικά, Διεύθυνση, Διδακτικό Προσωπικό, Kαταστάσεις καθηγητών, Mισθοδοτικά, Διαταγές, Άδεια Iδρύσεως και Λειτουργίας, Hμερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Bιβλίο Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Mαθητές, Δικαιολογητικά & Τίτλοι Eγγραφής

Νυκτερινό Οικονομικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Αρχείο του 46ου Γυμνασίου Αθηνών και προγενέστερων σχολείων

 • GRGSA-CA- EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1901-1990

Αρχεία εκπαιδευτικών μονάδων που λειτούργησαν στο κτήριο που στεγάζεται σήμερα (2014) το 46ο Γυμνάσιο και 46ο Λύκειο Αθηνών που βρίσκεται στις οδούς Ασκληπιού και Ιπποκράτους. Δημόσια Εμπορική Σχολή Αθηνών (1901-1964). Δ' Δημόσια Εμπορική Σχολή Αρρένων Αθηνών (1926). Εμπορική Σχολή Θήλεων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (1914-1929). Εμπορική Σχολή "Το Βυζάντιο" (1925-1928). Α' Οικονομικό Γυμνάσιο/ Οικονομικό Λύκειο (1955-1976). Α' Μικτό Γυμνάσιο Αθηνών (1976-1977). 46ο Γυμνάσιο Αθηνών (1976-1990). Περιλαμβάνονται βιβλία: μαθητολόγια, γενικού ελέγχου, μισθοδοσίας, πρακτικά κ.λπ.

46ο Γυμνάσιο Αθηνών

Συλλογή Εμμανουήλ Παπαδόπουλου

 • GR GRGSA-SER AUV030.01
 • Συλλογή
 • 1926 - 2006

Φωτογραφίες αθλητικών Σωματείων Σερρών, δράσης των «Λαμπράκηδων» στις Σέρρες (1962), επίσκεψης και συναυλιών Μίκη Θεοδωράκη (1965, 1975), παραδοσιακών επαγγελμάτων (κουλουρτζήδων, παγωτατζήδων), επαγγελματιών, σχολείων (Εμπορικής Σχολής Σερρών), θρησκευτικών (πανηγύρεων) λαογραφικών (πυροβασίας, γυναικοκρατίας) και πολιτικών εκδηλώσεων.

Παπαδόπουλος, Εμμανουήλ