Αστυνομία - Διαταγές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνομία - Διαταγές

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνομία - Διαταγές

Σχετικοί όροι

Αστυνομία - Διαταγές

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυνομία - Διαταγές

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ)

  • GRGSA-CA- ADM379.01
  • Αρχείο
  • 1977-1994

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πρωτοκόλλου, τριπλότυπα και τετραπλότυπα πράξεων βεβαιώσεως παραβάσεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και διάφορα υπηρεσιακά βιβλία: ημερησίων διαταγών, εμπιστευτικών διαταγών, περιστρόφων, κίνησης αστυνομικών υπαλλήλων, διεκπεραίωσης, ηλεκτρονικών συστημάτων συναγερμού, χρεώσεως φορητών ασυρμάτων κ.ά

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Άμεσης Δράσης, Τμήμα Εσωτερικών