Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο Δημόσιου Φορέα ή Οργανισμού

Πεδίο επικοινωνίας

 

Βασιλική Ελευθερίου Βασική επικοινωνία

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πολυγνώτου 10

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

10555

Τηλέφωνο

210 3243 427

Fax

210 3251620

Email

URL

www.ysma.gr

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Η σύσταση της «Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακρόπολης» (ΕΣΜΑ), πραγματοποιείται το 1975 δια του άρθρου 95 του ΠΔ 941/1977, με αρμοδιότητες τον προγραμματισμό, την κατεύθυνση και την εποπτεία των έργων που εκτελούνται στον βράχο της Ακρόπολης.

Η σύσταση της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ), ειδικής περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποιείται το 1999 με το Προεδρικό Διάταγμα 97/1999 (Φ.Ε.Κ. 104/Α/26.5.99), με σκοπό την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων συντήρησης και αναστήλωσης που εκτελούνται στην Ακρόπολη, με την επιστημονική ευθύνη της ΕΣΜΑ στην εκτέλεση των έργων. Η δομή και λειτουργία της ΥΣΜΑ περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΦΕΚ 1593/Β΄/23-12-2002).Η λειτουργία της ΥΣΜΑ διέπεται από τον ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΠΔ υπ. αριθ. 104,ΦΕΚ 171/Α΄/28-8-2014). Βλ. και τον πρώην 3 Οργανισμό (ΠΔ 191/2003,ΦΕΚ 146/Α΄/13-6-2003)

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Το υλικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προέρχεται από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως και την Υπηρεσία Συντήρηση Μνημείων Ακρόπολης και χρονολογείται από το 1977. Καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στις εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης των μνημείων της Ακρόπολης.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Πολυγνώτου 10
Αθήνα, Αττική
GR 10555