Αρχείο - Ξεκίνημα, περιοδικό

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Ξεκίνημα, περιοδικό

Ημερομηνία(ες)

  • 1944 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 αρχειακό κουτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Το φοιτητικό περιοδικό Ξεκίνημα εκδίδεται και κυκλοφορεί νόμιμα από τον Εκπολιτιστικό Όμιλο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αρχισυντάκτη τον Μανόλη Αναγνωστάκη και διευθυντή τον Θανάση Φωτιάδη. Ενταγμένο στις ευρύτερες δραστηριότητες της ΕΠΟΝ, το περιοδικό επιχειρεί να προσεγγίσει μαζικότερους χώρους παρεμβαίνοντας στα πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα της εποχής του. Στα 14 συνολικά τεύχη που κυκλοφόρησαν σε δεκαπενθήμερη βάση από τον Φεβρουάριο ώς τον Νοέμβριο 1944, φιλοξενούνται συνεργασίες ποίησης και πεζογραφίας, πρωτότυπης και μεταφρασμένης, επιστημονικά και άλλα άρθρα και κριτικές. Μεταξύ των συνεργατών είναι σημαντικοί εκπρόσωποι της μετέπειτα πρώτης μεταπολεμικής γενιάς (Μανόλης Αναγναστάκης, Σταύρος Βαβούρης, Ελένη Βακαλό, Πάνος Θασίτης, Κλείτος Κύρου, Τάκης Σινόπουλος, κ.ά.), πανεπιστημιακοί (Α. Βακαλόπουλος, Γ. Ιμβριώτης, Αντ. Σιγάλας, Αγ. Τσοπανάκης) και φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Οντέτ Βαρών, Ελληνικός νεανικός τύπος (1941-1945). Καταγραφή, τ. 2, Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας 1987, σ. 568-579.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο του περιοδικού Ξεκίνημα βρισκόταν στην κατοχή του Μανόλη Αναγνωστάκη, ο οποίος το παραχώρησε αταξινόμητο στον Μιλτιάδη Δ. Πολυβίου. Ο τελευταίος το ταξινόμησε σε έξι (6) φακέλους και, παράλληλα, συνέταξε δακτυλόγραφο κατάλογο των τεκμηρίων του πρώτου φακέλου με τον τίτλο «Τεκμήρια από το αρχείο του περιοδικού Ξεκίνημα».

Διαδικασία Πρόσκτησης

--Δωρεά Μιλτιάδη Δ. Πολυβίου (Φεβρουάριος 2006)-

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα αδημοσίευτων κυρίως συνεργασιών (ποίηση, πεζογραφία, άρθρα, βιβλιοκρισίες), επιστολές αναγνωστών, διάφορα έγγραφα για την έκδοση του περιοδικού και τον Εκπολιτιστικό Όμιλο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΟΠ). Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

--Μετά την παραχώρησή του (Φεβρ. 2006), το αρχείο αναταξινομήθηκε σε πέντε (5) φακέλους με ειδολογικά κριτήρια (έγγραφα, επιστολές, συνεργασίες). Ειδολογική, αλφαβητική-χρονολογική-

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ύστερα από έγγραφη άδεια του Τομέα ΜΝΕΣ (Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.).

Όροι αναπαραγωγής

Όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Αρχείου.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνική

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Διατίθεναι αναλυτική περιγραφή σε επίπεδο φακέλου ή / και τεκμηρίου:

Ηλεκτρονικά: http://www-old.lit.auth.gr/

Έντυπο: Δημοπούλου, Κική (επιμ.), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Αναλυτικός κατάλογος, Παράρτημα της επιστημονικής επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Φιλολογίας, Θεσσαλονίκη 2007

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Αρχείο Μανόλη Αναγνωστάκη στην κατοχή των κληρονόμων του.

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες