Αρχείο GR HESG-NHM/6957-7003 - Αρχείο Καλούτση (Ελγίνεια Μάρμαρα)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HESG-NHM/6957-7003

Τίτλος

Αρχείο Καλούτση (Ελγίνεια Μάρμαρα)

Ημερομηνία(ες)

  • 1802-1805 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1755 - 1853)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Υποπρόξενος της Βρετανίας στα Κύθηρα την περίοδο του ναυαγίου του «Μέντορα» (1802), πλοίου του Έλγιν που μετέφερε αρχαιότητες.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Ν. Καλούτση

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολές, συμβόλαια, κατάστιχο δαπανών, φύλλα εφημερίδας, απόδειξη δαπανών κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Κατάλογος εισαγωγής.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Κούκκου Ελ. (2002), Η Αρπαγή των Γλυπτών του Παρθενώνος (από τον Λόρδο Έλγιν) Ανέκδοτα έγγραφα (1802-1812), Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Υπάρχει ψηφιακό αντίγραφο του αρχείου

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες