Οθωμανική Αυτοκρατορία - Εκπαίδευση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Οθωμανική Αυτοκρατορία - Εκπαίδευση

Αντίστοιχοι όροι

Οθωμανική Αυτοκρατορία - Εκπαίδευση

Σχετικοί όροι

Οθωμανική Αυτοκρατορία - Εκπαίδευση

4 Αρχειακή περιγραφή results for Οθωμανική Αυτοκρατορία - Εκπαίδευση

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης

  • EDU071
  • Αρχείο
  • 1874 - 2014

Περιλαμβάνει υπηρεσιακά βιβλία και έγγραφα, Μητρώα μαθητών, Βιβλία πράξεων των διδασκόντων, Γενικούς και Ειδικούς Ελέγχους, απολυτήριους τίτλους από το σχολικό έτος 1874-1875, όταν λειτουργούσε ως Ελληνικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (μετέπειτα Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης).

1ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Ελληνικού Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης

  • EDU037
  • Αρχείο
  • 1879 - 1977

Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου και Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Πράξεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μισθολογικές Καταστάσεις, Βιβλία Ταμείου, Βιβλία Πρωτοκόλλων, Βιβλία Μητρώου, Βιβλία Παιδαγωγικών Συνεδριών, Βιβλία Ανεξεταστέων, Διπλότυπα Ενταλμάτων Σχολικού Ταμείου, Ενδεικτικά, Απολυτήρια και Τίτλοι Σπουδών. Βιβλία απολυτηρίων και διδασκαλικών πτυχίων.

Ελληνικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης

Σχολικός κώδικας εκκλησιαστικών και κλασικών κειμένων (Χφ204)

  • GRGSA-CA- MAN001.51
  • Αρχείο
  • 18ος αιώνας

Σχολικός κώδικας που χρονολογείται από τα τέλη του 18ου αιώνα και περιέχει εγκώμιο της Μεγάλης Παρασκευής και άλλα σχολικά κείμενα κείμενα, εκκλησιαστικά ή κλασικά, στα τούρκικα με ελληνική γραφή (καραμανλίδικα).