Οθωμανική Αυτοκρατορία - Ναυτιλία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Οθωμανική Αυτοκρατορία - Ναυτιλία

Αντίστοιχοι όροι

Οθωμανική Αυτοκρατορία - Ναυτιλία

Σχετικοί όροι

Οθωμανική Αυτοκρατορία - Ναυτιλία

3 Αρχειακή περιγραφή results for Οθωμανική Αυτοκρατορία - Ναυτιλία

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Σύμμεικτα (1806, 1809)

  • Αρ.Εισ. 70
  • Αρχείο
  • 1806, 1809

Έγγραφο 1

1806, Μάρτιος

Ορισμός του Διβανίου του "Βασιλικού Τερσανέ" προς τους προεστώτες, επιτρόπους και τον λαό της Σερίφου.

Έγγραφο 2

1809, Φεβρουαρίου 25

Ορισμός του Διβανίου του "Βασιλικού Τερσανέ"προς τους προεστώτες, γέροντες , επιτρόπους και τον "κοινό ραγιά της νήσου Ανάφης῾

Σύμμεικτα (1902, 1904, 1911, 1912)

  • Αρ.Εισ. 171
  • Αρχείο
  • 1902, 1904, 1911, 1912

α) Έγγραφο 1
1902
Βιβλίο εισπράξεων του βιλαετίου Σκόδρας
β) Έγγραφο 2
1904, Μαρτίου 19 (Οθωμ. Οικον. Έτος 1320)
Πιστοποιητικό ασθενείας των ναυτικών του αυτοκρατορικού στόλου
γ) Έγγραφο 3
1911, Ιούνιος (Οθωμ. Οικον. Έτος 1327)
Απόδειξη
δ) Έγγραφο 4
1911, Σεπτεμβρίου 17
Εφημερίδα σατιρική εικονογραφημένη, με τίτλο Yeni Gueveze (Κωνσταντινούπολη)
ε) Έγγραφο 5
χ.χ.
Εφημερίδα σατιρική με τίτλο: Γιντίκ

Τουρκικά έγγραφα διάφορα

  • Τ 0 (πρώην Τ 1-2, 109, 161)
  • Αρχείο
  • 1749(;) - 1833

Κατάστιχο με υποδείγματα εγγράφων, δύο φιρμάνια του Μαχμούτ Β΄ για θέματα ναυτικά και μπεράτι του μητροπολίτη Σερρών Γρηγορίου (κατόπιν πατριάρχη Γρηγορίου ΣΤ΄) από τη συλλογή Μπαλτατζή (1833)