Ιστορία, Τοπική - Σαλαμίνα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Σαλαμίνα

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Σαλαμίνα

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Σαλαμίνα

3 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Σαλαμίνα

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή Ανάργυρου Μάθεση (Κ179)

  • GRGSA-CA- COL062.02
  • Αρχείο
  • 1774-1844

Έγγραφα που αφορούν στον αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης Ανάργυρο Μάθεση από τη Σαλαμίνα (αιτήσεις, βεβαιώσεις, αποδεικτικά, επιστολές, δικαιοπρακτικά έγγραφα και σπαράγματα εγγράφων).

Μάθεσης, Ανάργυρος

Συλλογή Ανάργυρου Μάθεση (Κ180)

  • GRGSA-CA- COL062.01
  • Αρχείο
  • 1825, 1829

Διαταγή προβιβασμού του Ανάργυρου Μάθεση σε χιλίαρχο (Ναύπλιο 1825), δύο επιστολές του Μάθεση προς τον Κυβερνήτη της Ελλάδας (Ναύπλιο 1829), φύλλο εφοδιαστικού της Φιλικής Εταιρείας.

Μάθεσης, Ανάργυρος