Αρχείο ΑΧΔ - Αρχείο Χαραλάμπους Δονάτου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ΑΧΔ

Τίτλος

Αρχείο Χαραλάμπους Δονάτου

Ημερομηνία(ες)

  • 1914 - 1919 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1882 - 1954)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το 1975 ο Χριστόφορος Δονάτος πληροφορείται την ύπαρξη του Ιδρύματος και έρχεται σε επικοινωνία με τον κ. Κοντούρη προκειμένου να του παραδώσει το αρχείο του αδελφού του αρχιμανδρίτη Χαραλάμπους Δονάτου. Από χειρόγραφα σημειώματα του Χριστόφορου Δονάτου, που ευρέθησαν στο αρχείο, διαφαίνεται πως το αρχειακό υλικό των αδελφών Δονάτου παρεδόθη τμηματικώς στο Ίδρυμα, ίσως διότι μετά την παραχώρηση του πρώτου και μεγαλυτέρου τμήματος του υλικού ο Χριστόφορος Δονάτος ανακάλυψε άλλα δύο τουλάχιστον τμήματα του αρχείου του αδερφού του.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αρχειακό υλικό εκπαιδευτικού κυρίως περιεχομένου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση: Το Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών: κατάλογος ταξινομημένου αρχειακού υλικού/Μαγκαφά, Π. Κ., Παπαδόπουλου, Β. Γ. , Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών-Τμήμα Εκδόσεων Ιστορικής και Πολιτικής Επιστήμης, Ιωάννινα, 2005

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες