Αρχείο - Αρχείο Αρχαίας Ελληνικής Πολεμολογίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Αρχαίας Ελληνικής Πολεμολογίας

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού έχει αρχίσει από το 1987 τη συγκρότηση ενός αρχείου αρχαίας ελληνικής πολεμολογίας.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιλαμβάνει στοιχεία περί της στρατιωτικής οργανώσεως, της πολεμικής τέχνης, της οχυρωτικής, της πολιορκητικής και της οπλοτεχνίας των αρχαίων Ελλήνων. Πρόκειται περί φωτοαντιγράφων βιβλίων και μελετών που αφορούν στα ανωτέρω θέματα και καλύπτουν την περίοδο μεταξύ του 29ου π.Χ. αιώνα (πρώτα δείγματα οχυρωτικής στον Ελλαδικό χώρο) και του 2ου π.Χ. αιώνα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση.
Αρχείο Αρχαίας Ελληνικής Πολεμολογίας/Δεπάστα, Ν. Μνήμων, τ. 13, Αθήνα, 1991, σ. 358

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες