Μαθηματικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Μαθηματικά

Αντίστοιχοι όροι

Μαθηματικά

Σχετικοί όροι

Μαθηματικά

4 Αρχειακή περιγραφή results for Μαθηματικά

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Μαυρομμάτης, Κώστας

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 43/99
  • Αρχείο
  • 1898-1983

Βιογραφικά στοιχεία και ανάτυπα επιστημονικών άρθρων (1938-1983) του γνωστού μαθηματικού και επιστήθιου φίλου του Κ. Μαυρομμάτη, Χρήστου Χ. Παπακυριακόπουλου (1914-1976) που έζησε και εργάστηκε στο Princeton των ΗΠΑ καθώς και αλληλογραφία του πατέρα του Δημητρίου Παπακυριακόπουλου που διατηρούσε εμπορικό κατάστημα υφασμάτων στην οδό Ερμού (1898-1928, κυρίως 1907-1913).

Μαυρομμάτης, Κώστας

Συλλογή Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή (Κ354)

  • GRGSA-CA- COL125.01
  • Συλλογή
  • 1916-1939

Η συλλογή περιλαμβάνει τριάντα οκτώ (38) επιστολές του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή προς τον Arthur Rosenthal (1916-1938) και μία επιστολή του Καραθεοδωρή προς την κα Rosenthal (30 Δεκεμβρίου 1938). Τόποι αποστολής των επιστολών προς τον Rosenthal (όπου αναφέρονται) είναι το Γκέτινγκεν (δέκα πέντε (15) επιστολές, 9/4/1916 16/1/1917), το Μόναχο (δώδεκα (12) επιστολές, 16/2/1938 28/6/1939) και το Baden Baden (μία (1) επιστολή, 14/9/1938). Επτά (7) επιστολές συνοδεύονται από αντίγραφο της απάντησης του Rosenthal.

Καραθεοδωρή, Κωνσταντίνος

Σωτηρίου, Διδώ

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 40/02
  • Αρχείο
  • 1899-2007

Περιλαμβάνονται χειρόγραφα και δακτυλόγραφα από την συγγραφή και επεξεργασία των λογοτεχνικών έργων της, χειρόγραφα, δακτυλόγραφα και δημοσιεύσεις μελετών, άρθρων, στοχασμών της, δημοσιεύματα και κριτικές για το έργο της, οικογενειακή και φιλική αλληλογραφία, επιστολές αναγνωστών, προσωπικά και ποικίλα τεκμήρια, σειρές εφημερίδων και έντυπα, οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, κασέτες ήχου και εικόνας).
[Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή]

Σωτηρίου, Διδώ