Αρχείο - Λεύκωμα "Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 1896"

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Λεύκωμα "Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 1896"

Ημερομηνία(ες)

  • 1896 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 τόμος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Ερμιόνης και Γιάννη Σάρδη, 24/09/2009
ΑΒΕ 470

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ένας επετειακός τόμος λευκώματος με στοιχεία: Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς αγώνας του 1896. Πανελλήνιον εικονογραφημένον Λεύκωμα, Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας, 1896.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Διαθέσιμο διαδικτυακά από την Ανέμη, την ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη διεύθυνση: https://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/5/f/2/metadata-141-0000162.tkl&do=84430.pdf&lang=en&pageno=1&pagestart=1&width=833&height=1187&maxpage=371

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες