Αρχείο GR-As-NKA-0202 - Αρχείο Νηλέα Καμαράδου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-As-NKA-0202

Τίτλος

Αρχείο Νηλέα Καμαράδου

Ημερομηνία(ες)

  • 1847-1922 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

30 κουτιά με χειρόγραφα βυζαντινής σημειογραφίας, 4 κουτιά με χειρόγραφα ευρωπαϊκής σημειογραφίας, 2 κουτιά με διασκευές, 8 κουτιά με κείμενα, 5 κουτιά με εκδόσεις, 2 κουτιά με προγράμματα και φωτογραφίες.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Νηλέας Καμαράδος (1847-1922) καταγόταν από τη Χίο και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Κωνσταντινούπολη, όπου σπούδασε πρακτική της ψαλμωδίας κοντά στον Γεράσιμο Κανελλίδη, θεωρία με τον Παναγιώτη Κιλτσανίδη και γραφή της ευρωπαϊκής μουσικής με τον Ιωάσαφ τον Ρώσσο. Όντας ερευνητής της βυζαντινής μουσικής, δημοσίευσε πολλές μελέτες , κυρίως πάνω στο ρυθμό και το βυζαντινό τονικό σύστημα. Δίδαξε και ανέδειξε πολλούς μαθητές, διαπρεπείς μουσικολόγους και ιεροψάλτες. Ως πρωτοψάλτης διακρίθηκε για το "ίδιο" (ιδιαίτερο) ψαλτικό ύφος που αποτέλεσε "Σχολή". Από τα πιό γνωστά μαθήματα είναι τα "Πολλαπλά", "Κύριε ελέησον" και το "Δύναμις Άγιος ο Θεός".

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το αρχείο περιήλθε στη κατοχή της Βιβλιοθήκης ύστερα από αγορά στις 21/03/1996

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο αποτελείται από εκκλησιαστικά μέλη και κείμενα γραμμένα από το τέλος του 18ου έως τα μέσα του 20υ αιώνα. Μετά το θάνατο του μουσικοδιδασκάλου, το αρχείο περιήλθε στον γαμπρό του, Νικόλαο Βλαχόπουλο, ο οποίος αντέγραψε, ταξινόμησε και εμπλούτισε το υπάρχον υλικό.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται επιπλέον προσθήκες υλικού.

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο έχει ταξινομηθεί με θεματική σειρά.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Η Πρόσβαση στο φυσικό υλικό είναι ελεύθερη. Επιτρέπεται η λήψη αντιγράφων έτσι όπως ορίζεται α΄π τον Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες