Αρχείο ADM008.01 - Αρχείο Νομαρχίας Λακωνίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ADM008.01

Τίτλος

Αρχείο Νομαρχίας Λακωνίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1946 - 1968 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

748 φάκελοι εγγράφων και βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

116

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο συγκροτείται από: α) 680 χειρόγραφα βιβλία - Δημοτολόγια των δήμων και κοινοτήτων του νομού Λακωνίας, β) φακέλους νομαρχιακών συμβουλίων, γ) φακέλους εγγράφων περί: προσωπικού διαφόρων υπηρεσιών, χωροφυλακής, εγχωρίου τύπου, εκδηλώσεων, αθλητικών συλλόγων, πολιτικής επιστρατεύσεως, ιατρικών επαγγελμάτων, εκρηκτικών υλών, αναπήρων πολέμου, νεκροταφείων, οίκων ανοχής, θεαμάτων, συμβουλίων νομιμοφροσύνης, χημικών λιπασμάτων, αγροτικών συνεταιρισμών, απογραφών, φυλακών, μαθητών και μαθητικών συσσιτίων, κτηρίων, αυθαιρέτων κτισμάτων, στρατολογίας και στρατευσίμων., διαβατηρίων, υδρεύσεως, κοινωνικής πρόνοιας, λιμεναρχείων., βιομηχανίας και μεταλλείων, τουρισμού, ιστορικών στοιχείων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες