Αρχείο ADM.4.1- ADM.4.7 - Αρχείο Διεύθυνσης Πολεοδομίας N. Aιτωλ/νίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT ADM.4.1- ADM.4.7

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Πολεοδομίας N. Aιτωλ/νίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1943-2006 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φάκελλοι αλληλογραφίας επί πολεοδομικών θεμάτων (Π11), αυθαιρέτων, διακοπής οικοδομικών εργασιών, ετοιμόρροπων, επιβολής προστίμων, είσπραξης εισφορών, βεβαιώσεων αρτιότητας οικοπέδων, χορήγησης δανείων, σχολείων, εγκρίσεων-τροποποιήσεων-επεκτάσεων ρυμοτομικών σχεδίων, ηλεκτροδοτήσεων και ύδρευσης, συντήρησης επαρχιακών οδών, πράξεων αναλογισμών και τακτοποιήσεων, οικοδομικών αδειών, Μητρώα Μηχανικών, προσωπικού, εγκυκλίων ΓΟΚ, πολεοδομικών εφαρμογών, αρχιτεκτονικού ελέγχου, τροποποιήσεων σχεδίου πόλεως, αιγιαλού και χερσαίων ζωνών, μελέτες οικοδομών, φάκελλοι αποφάσεων Νομάρχου περί τροποποιήσεων ρυμοτομικών σχεδίων, αναγνωρίσεων οδών ως προϋφισταμένων του 1923, εξαιρέσεως από κατεδάφιση, αποκεκλεισμένων οικοπέδων, γενικών πολεοδομικών σχεδίων, χρήσεως δημοσίων κτημάτων, εκκρεμοτήτων ΣXOΠ, αρχείου Συμβουλίου ΧΟΠ, αστυνομικών και κοινοτικών αδειών, αδειών καταστημάτων, στεγαστικών δανείων, διατηρητέων και παραδοσιακών κτισμάτων, οικοδομικών γραμμών, διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων, όρων δόμησης, δημοσίων κτημάτων, οικονομικών θεμάτων, αρχιτεκτονικών μελετών & φωτογραφικό υλικό οικισμών του νομού, Πράξη Εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου Μεσολογγίου, συνέδρια & σεμινάρια, συγκρότηση Επιτροπών, όρια οικισμών, οικοδομικές γραμμές, χρήσεις γης, οικοδομικές άδειες, εξαιρέσεις από κατεδάφιση, θεώρηση τοπογραφικών, μελέτες αποβλήτων, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, στατιστικά στοιχεία, διατηρητέα-παραδοσιακά, μελέτες πυρασφάλειας, περιβαλλοντικά θέματα, γνωμοδοτήσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου, εργασίες μικρής κλίμακας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες