Αρχείο - Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Ρουμανία

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Ρουμανία

Ημερομηνία(ες)

  • 1933 - 1984 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

26 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ευρετήρια πινάκων δικαιούχων ακινήτων και αποζημιώσεων, καταβληθέντα ποσά ρουμανικών αποζημιώσεων, αποζημιώσεις Ρουμανίας για χρήση πλοίων, προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αποφάσεις διοικητικού δικαστηρίου, εντολές πληρωμών σε ιδιώτες, εκτέλεση ελληνο-ρουμανικής συμφωνίας, ελληνικά ποταμόπλοια Δουνάβεως, επιτάξεις ποταμόπλοιων ελληνικής ιδιοκτησίας από τη Ρουμανική κυβέρνηση, μεταβίβαση κοινοτικής περιουσίας Βραΐλας στο ελληνικό δημόσιο, κατάλογος ονομάτων Ελλήνων Ρουμανίας που υπέστησαν ζημιές από τον πόλεμο, απαλλοτριώσεις από Ρουμανία κτημάτων Μονών Αγίου Όρους, τύπος σχετικά με τις αποζημιώσεις προσφύγων από Ρουμανία, ρουμανικές περιουσίες στην Ελλάδα, αιτήσεις δικαιούχων, κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση από την ιστοσελίδα του Φορέα: http://arxeio.mfa.gr/portal/mfa_search.jsp?locale=el [τελευταία επίσκεψη: 14/10/2020]

Πεδίο Πρόσκτησης