Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Γρεβενών

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Γρεβενών

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. - Τμήμα Γρεβενών

Τύπος

  • Κρατικός αρχειακός φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη Τέρμα - Διοικητήριο

Τοποθεσία

Γρεβενά

Περιοχή

Γρεβενά

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

51100

Τηλέφωνο

24623 53472, 24623 53477

Fax

24623 53472

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Τα Γ.Α.Κ. Γρεβενών ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2003 ως Περιφερειακή Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, βάσει του νόμου 1946/1991. Από το 2019 λειτουργούν ως Τμήμα Γρεβενών, σύμφωνα με το νόμο 4610/2019, ο οποίος καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Η Υπηρεσία φιλοξενήθηκε αρχικά σε αίθουσα του ισογείου της Βιβλιοθήκης Γρεβενών. Το Δεκέμβριο του 2005 μεταστεγάστηκε και έκτοτε λειτουργεί σε γραφεία που της παραχωρήθηκαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στο τότε νεόκτιστο Διοικητήριο.

Συλλογές

Στα Γ.Α.Κ. - Τμήμα Γρεβενών φυλάσσονται αρχεία που αφορούν στην ιστορία της πόλης των Γρεβενών και της ευρύτερης περιοχής του πρώην νομού, τα οποία ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Ώρες λειτουργίας Αναγνωστηρίου: 9:00-15:00

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Οι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία με τους περιορισμούς των άρθρων 42 του ν. 1946/91 και 16 του ν. 2690/1999, καθώς και των διατάξεων του ν. 2472/1997. Η πρόσβαση στο υλικό γίνεται μετά τη συμπλήρωση ειδικής αίτησης όπου αναγράφονται τα στοιχεία και η ιδιότητα των μελετητών, ο σκοπός της έρευνας, η υποχρέωση να αναφέρουν την πηγή και η δέσμευσή τους να καταθέσουν στα Αρχεία μας ένα αντίτυπο (βιβλίο, ανάτυπο κλπ.)
Τα Αρχεία Ν. Γρεβενών ανταποκρίνονται και στο αίτημα ατόμων ή φορέων για την παροχή πληροφοριών και αποστολή καταλόγων ή και αντιγράφων αρχειακού υλικού (όταν αυτό είναι δυνατό) τηλεφωνικώς, δι' αλληλογραφίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη Τέρμα - Διοικητήριο
Γρεβενά, Γρεβενά 51100