Αρχείο GR ΔΗ. Κ. Ι. 56/2Γ1 - Αρχείο Ε. Δ. Ε. Σ. (Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ΔΗ. Κ. Ι. 56/2Γ1

Τίτλος

Αρχείο Ε. Δ. Ε. Σ. (Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου)

Ημερομηνία(ες)

  • 1942 - 1947 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

46 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1941 - 1945)

Διοικητική ιστορία

Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (Ε.Δ.Ε.Σ.) ήταν μία από τις τρεις βασικές αντιστασιακές οργανώσεις κατά της γερμανικής κατοχής. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1941 με προτροπή του στρατηγού Πλαστήρα και μέχρι το Φεβρουάριο του 1945 έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στον αγώνα της Εθνικής Αντίστασης και στην εξέλιξη της πολιτικής ζωής της χώρας. Αρχηγός του ήταν ο Ν. Ζέρβας και Γενικός Υπαρχηγός ο Κομνηνός Πυρομάγλου.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Οργάνωση - διοίκηση (καταστατικό, πολιτικό γραφείο, υπομνήματα, εξουσιοδοτήσεις, αιτήσεις μελών, διαταγές, διάσπαση, πρακτικά συσκέψεων, Βάρκιζα, εμφύλιος), αλληλογραφία (εσωτερική, με Μ. Ανατολή, Ερυθρό Σταυρό, Κυβέρνηση Καϊρου, Συμμαχική Αποστολή), επιτροπές (οικονομική, ασφαλείας και οργανώσεως, αγώνος, τύπου, συντονισμού), ΕΑΜ - ΕΛΑΣ - ΠΕΕΑ (υλικό σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, αλληλογραφία, σύσκεψη Μυροφύλου Πλάκας, ιδρυτικό ΠΕΕΑ), διάφορα (καταστατικό ελληνοαγγλικής οργανώσεως εν Ελλάδι, παράταξη βασιλοφρόνων, Ελληνικό Γραφείο Εγκλημάτων Πολέμου), φωτογραφικό υλικό από τη δράση του Ε.Δ.Ε.Σ

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Το αρχείο, όπως παραλήφθηκε, διατηρήθηκε στο σύνολό του.

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Το σχέδιο ταξινόμησης που τηρήθηκε είναι: Ε.Δ.Ε.Σ./Οργάνωση-Διοίκηση, Ε.Δ.Ε.Σ. /Αλληλογραφία, Ε.Δ.Ε.Σ/Επιτροπές, Ε.Δ.Ε.Σ./Ε.Α.Μ. Ε.Λ.Α.Σ.-Π.Ε.Ε.Ε.Α., Ε.Δ.Ε.Σ. /Διάφορα

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά
  • Αγγλικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση. Διαθέσιμη περιγραφή: http://www.diki.gr/m5c.htm

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες