Αρχείο 0005.09.034.288 - Δηµοκρατική Κίνηση Νέων "Γρηγόρης Λαµπράκης" (ΔΚΝΓΛ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0005.09.034.288

Τίτλος

Δηµοκρατική Κίνηση Νέων "Γρηγόρης Λαµπράκης" (ΔΚΝΓΛ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1963-1964 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κουτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1963 - 1964)

Διοικητική ιστορία

Η Δηµοκρατική Κίνηση Νέων «Γρηγόρης Λαµπράκης» (ΔΚΝΓΛ) δηµιουργήθηκε λίγες µέρες µετά τη δολοφονία του συνεργαζόµενου µε την ΕΔΑ βουλευτή, γιατρού και βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαµπράκη. Την ιδρυτική διακήρυξή της, συνυπέγραψαν διανοούµενοι, καλλιτέχνες και λογοτέχνες ενώ πρόεδρός της ανέλαβε ο Μίκης Θεοδωράκης. Το 1964 συγχωνεύθηκε µε την Νεολαία ΕΔΑ και συναποτέλεσαν την Δηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  • Ανακοινώσεις, διακηρύξεις, αποφάσεις και εγκύκλιοι της ΔΚΝΓΛ
  • Οµιλίες και συνεντεύξεις τύπου
  • Τοπικές και συνοικιακές οργανώσεις
  • Σειρά του περιοδικού Τετράδια της Δηµοκρατίας

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Συµπληρωµατικές πηγές : Συλλογή Ντούνιας Κουσίδου - Σταύρου Σταυρόπουλου

Σημείωση δημοσίευσης

Ιωάννα Παπαθανασίου με την συνεργασία των Πολίνας Ιορδανίδου, Άντας Κάπολα, Τάσου Σακελλαρόπουλου, Αγγελικής Χριστοδούλου, Η Νεολαία Λαμπράκη τη δεκαετία του 1960, ΙΑΕΝ / ΕΙΕ Αθήνα 2008

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τµήµα του αρχείου ΕΔΑ.
Το αρχείο της οργάνωσης, έχει εξ’ ολοκλήρου ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ και βρίσκεται στις αρχειακές ψηφιακές συλλογές στο πρόγραµµα «Πολιτικές Νεολαίες» (Ε.Π. Κ.τ.Π.).

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες