Αρχείο 0005.004.013.226 - Πανελλήνιος Ένωσις Θυµάτων Γερµανικής Κατοχής «Ο Φοίνιξ»

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0005.004.013.226

Τίτλος

Πανελλήνιος Ένωσις Θυµάτων Γερµανικής Κατοχής «Ο Φοίνιξ»

Ημερομηνία(ες)

  • 1959-1967 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κουτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1959 -)

Διοικητική ιστορία

H Πανελλήνιος Ένωσις Θυµάτων Γερµανικής Κατοχής «Ο Φοίνιξ» ιδρύθηκε ως σωµατείο το 1959, µε βασικό σκοπό τη δικαίωση και τη αναγνώριση των µελών του ως πληγέντων από τους Γερµανούς κατακτητές και κατ’ επέκταση την ηθική και υλική αποζηµίωση τους. Μέλη του σωµατείου υπήρξαν είτε άµεσα θύµατα της Κατοχής είτε συγγενείς εκτελεσθέντων οµήρων. Ο «Φοίνικας» οργάνωνε εκδηλώσεις και εξέδιδε ενηµερωτικά έντυπα. Παράλληλα συνέλλεγε υλικά που αφορούσαν την Γερµανική Κατοχή στην Ελλάδα. Συνεργαζόταν επίσης µε τις οργανώσεις αντιστασιακών που συγκροτηθήκαν στις αρχές της δεκαετίας του ΄60 µε βασικό αιτούµενο την αποκατάσταση της Εθνικής Αντίστασης.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο το «Φοίνικα» κατασχέθηκε στη διάρκεια της δικτατορίας, για να επιστραφεί στη µεταπολίτευση µαζί µε τα σύµµεικτα υλικά που αποτέλεσαν το αρχείο της ΕΔΑ.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  • Καταστατικό
  • Ανακοινώσεις, υποµνήµατα
  • Αλληλογραφία
  • Συλλογή υλικών για εκδόσεις του συλλόγου (αντίγραφα γραµµάτων και αντικειµένων εκτελεσθέντων κ.ά.)
  • Ονοµαστικές καταστάσεις εκτελεσθέντων
  • Εκδόσεις του σωµατείου

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βλ. καταγραφή των περιεχοµένων του Αρχείου στον τόµο που επιµελήθηκε η Ιωάννα Παπαθανασίου (µε τη συνεργασία της Άντας Κάπολα και του Γιάννη Παπαθεοδώρου), Ενιαία Δηµοκρατική Αριστερά , 1951-1967. Το αρχείο της, έκδοση ΑΣΚΙ -ΕΚΚΕ - Θεµέλιο, Αθήνα 2001

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τµήµα του αρχείου ΕΔΑ

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης