Αρχείο ETHIM - Αρχείο Εθιμοτυπίας Δήμου Αθηναίων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HA-CA ETHIM

Τίτλος

Αρχείο Εθιμοτυπίας Δήμου Αθηναίων

Ημερομηνία(ες)

  • 1932-2010 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 αρχειακά κυτία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(2015-)

Διοικητική ιστορία

2005: Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας
2012: Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Τύπου

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Παρελήφθησαν από το τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων το 2015.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιλαμβάνει καταγραφές ψηφισμάτων, απονομής μεταλλίων και λοιπών διακρίσεων στο πλαίσιο της εθιμοτυπίας του δήμου Αθηναίων.

"Βιβλίο απονομής μεταλλείων και λοιπών διακρίσεων", επίτιμοι δημότες, 1974-2012, 1 τόμος
"Μετάλλια", βιβλίο αλφαβητικό, 1944-2002, 1 τόμος
"Ψηφίσματα Δήμου Αθηναίων φιλοτεχνηθέντα επί περγαμηνής υπό Παύλου Ηλ. Ρίσκα από του 1930", Τμήμα Εθιμοτυπίας και Καλλιτεχνίας, 1932-1951, 1 τόμος
"Βιβλίον Πρακτικών Καλλιτεχνικής Επιτροπής Δήμου Αθηναίων", 1975-1978, 1 τόμος
"Επίτιμοι Δημότες", βιβλίο αλφαβητικό, 1945-1988, 1 τόμος
"Επίτιμοι δημότες - κλειδιά της πόλεως των Αθηνών, 1834", βιβλίο αλφαβητικό, μετεγγραφή, 1897-1988, 1 τόμος
"Μετάλλια της πόλεως των Αθηνών 1996- και Βραβείο Αθηνών 1997- ", 1996-2010, 1 τόμος
"Βιβλίο συλληπητηρίων για το θάνατο του δημάρχου Αντώνη Τρίτση, 8 Απριλίου 1992
"Λίστα τιμητικών διακρίσεων Δήμου Αθηναίων", αρχείο .xls, 1974-2012.
Λυτά έγγραφα, 1989-2003, 1 φάκελος

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη και γίνεται στο Αναγνωστήριο του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Αθηναίων.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες