Αρχείο ADM314 - Αρχείο Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ADM314

Τίτλος

Αρχείο Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Ημερομηνία(ες)

  • 1958 - 2007 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

2 βιβλία Μισθολογικού μητρώου (Κρατήσεις Δημοσίου) 1983, 1 βιβλίο Μισθολογικού μητρώου Τακτικού Προσωπικού 1964-1968, 1 βιβλίο Κρατήσεων Εκτάκτου Προσωπικού ετών 1958-1964. Φάκελοι και βιβλία σχετικά με: ετήσια απογραφή προσωπικού και εξοπλισμού, στατιστικά δελτία σίτισης, φοιτητικές Εστίες - Οικοτροφεία - ΤΕΦΑΑ, βιβλία πρωτοκόλλου, σίτισης διαφόρων (σίτιση μελών ΔΕΠ), σίτιση για χορευτικές εκδηλώσεις, σίτιση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινας - Κοζάνης, παραλαβές διαφόρων προϊόντων ασφάλειας, επίπλων, τηλεπικοινωνιών, ιατρικού εργαστηρίου, ακτινολογικών ειδών, κομμωτηρίου, κρυστάλλων, παραλαβή δελτίων σίτισης, το υγειονομικό εργαστήριο, αποφάσεις σίτισης, προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία, παροχή γευμάτων σε συνέδρια, καθηγητών, μαθητών, επιστημόνων κ.λπ, εγκύκλιοι και διαταγές για το μόνιμο προσωπικό.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης