Αρχείο - Αρχείο Δήμου Υμηττού

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Δήμου Υμηττού

Ημερομηνία(ες)

  • 1934-1980 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το 2008 το αρχείο καταγράφηκε και ταξινομήθηκε από ομάδα του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών και συντάχθηκε ένα ευρετήριο. Το αρχείο βρέθηκε στα υπόγεια του Δημαρχείου του Δήμου Δάφνης καθώς και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Έκτοτε φυλάχθηκε σε διάφορους χώρους και το 2018 το αρχείο μετακινήθηκε σε κτήριο της οδού Τραπεζούντος και φυλάσσεται σε μεγάλες σακούλες σκουπιδιών. Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού, μαζί με ομάδα εθελοντών, την συνεισφορά των Υμηττιώτικων και την καθοδήγηση των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), ξεκίνησε την αποκατάσταση του Ιστορικού Αρχείου του π. Δήμου Υμηττού, ώστε να καταστεί προσβάσιμο στην έρευνα.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο αφορά: α) την Κεντρική Διοίκηση του Δήμου και συγκεκριμένα τα διοικητικά (αποφάσεις-πρακτικά, αλληλογραφία), το ληξιαρχείο - δημοτολόγιο, τα εκλογικά, τα δικαστικά και τα στρατιωτικά, β) την Οικονομική Υπηρεσία (οικονομικά, φορολογικά και μισθολογικά υπαλλήλων), την Τεχνική Υπηρεσία (τεχνικά έργα και αυτοκίνητα δήμου), την Υγεία - Παιδεία - Πρόνοια.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Αυτοψία από τα ΓΑΚ στις 15/11/2018.

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες